Nye regler for arealmåling av bolig og fritidsbolig

22.06.2012 — Det har kommet nye regler for hvordan størrelsen på boligen du selger eller kjøper skal måles og oppgis. I en ny veiledning fra Standard Norge er det presisert at begrepet primærrom (P-ROM) ikke betyr at rommene er godkjent for opphold. Veiledningen omfatter nå også fritidsboliger.

P-ROM og «bruksareal» (BRA) er kjente begrep for alle som leser boligannonser. De gir informasjon om størrelsen på den annonserte boligen. Presise begrep og måleregler er svært viktig for boligomsetningen. Like viktig er det at de brukes, og brukes likt, av alle. Dette ligger bak Standard Norges reviderte standard for areal- og volumberegninger av bygninger (NS 3940) og veiledningen for arealberegning av boliger.

Hva er P-ROM?

Hensikten med P-ROM er hovedsakelig å gi forbrukerne informasjon på markedsføringstidspunktet om hvilke rom i boligen som brukes som oppholdsrom. I veiledningen er det gitt eksempler på hva som regnes som P-ROM (stue, soverom, kjøkken, entre, bad mv.) og hva som regnes som sekundære rom (bod, garasje mv.).

Nå er det også tatt inn en viktig presisering av P-ROM, der det heter at: «Det er bruken av rommet som avgjør om det anses som P-ROM eller sekundærrom», og at «Bruken av rommet kan være i strid med byggteknisk forskrift og/eller mangle godkjennelse i kommunen for den aktuelle bruken».

– Presiseringen viser at P-ROM ikke betyr at rommene er godkjent som varig oppholdsrom. Dette er viktig for å unngå misforståelser om hva som ligger i begrepet P-ROM, og vil forhåpentligvis bidra til å redusere tvister om areal ved salg av boliger, opplyser forbrukerombud Gry Nergård.

Omfatter fritidsbolig

Boligveiledningen gjelder nå også for fritidsbolig, slik at det skal oppgis P-ROM og BRA ved markedsføring av fritidsboliger. Dette betyr at forbrukere på jakt etter hytte eller ferieleilighet får bedre informasjon om størrelsen på objektet både i annonser og prospekt. Man trenger likevel ikke å oppgi P-ROM for fritidsbolig som er under 50 kvadratmeter eller for eldre fritidsboliger i svært dårlig forfatning.

Hva er NS 3940?

NS 3940 er en overordnet standard for areal- og volumberegning av alle typer bygninger. I den reviderte utgaven er blant annet målereglene forenklet for å forsøke å eliminere tolkningsmuligheter. Revisjonen er foretatt av en bredt sammensatt standardiseringskomite, hvor bl.a. Forbrukerombudet har deltatt.

12.04.2021

TUI må opplyse om rett til refusjon

I sine brev til kunder som har fått pakkereisen avlyst, unnlater reisearrangøren TUI å nevne alle rettighetene kundene har.