Nordiske forbrukerombud vil styrke forbrukerbeskyttelsen i den digitale økonomien

09.05.2017 — Forbrukerombudene i Finland, Danmark, Sverige og Norge står sammen for å sikre en effektiv håndhevelse av forbrukervernlovgivningen i den digitale økonomien.
Bildet viser f.v. Andres Sooniste, Estland, Päivi Hentuen, Finland, Elisabeth Lier Haugseth, Norge, Cecilia Tisell, Sverige og Christina Toftegaard Nielsen, Danmark.

Forbrukerombudene i Norden var nylig samlet i Helsinki. Fra venstre Andres Sooniste, Estland, Päivi Hentuen, Finland, Elisabeth Lier Haugseth, Norge, Cecilia Tisell, Sverige og Christina Toftegaard Nielsen, Danmark.

Under et møte i Helsinki 4. og 5. mai diskuterte de nordiske forbrukerombudene viktige forbrukerspørsmål knyttet til vår digitale hverdag.

Tre viktige punkter

Under møtet ble ombudene enige om å fremheve tre viktige punkter:

  • Reglene for forbrukerbeskyttelse gjelder også i den digitale økonomien: Effektiv håndhevelse av loven er like nødvendig i den digitale økonomien som alle andre steder.
  • Det er nødvendig å styrke samarbeidet mellom datamyndighetene og forbrukermyndighetene. Samarbeid trengs for å sikre at selskapene i den digitale økonomien gir forbrukerne nødvendig informasjon om produktene, og at forbrukere vet hva slags data som samles inn og hva denne skal brukes til. Bruk av persondata er ikke bare et personvernspørsmål, men også et stadig viktigere forbrukervernspørsmål.
  • Det er viktig at forbrukermyndighetene alltid forbedrer og videreutvikler håndhevingsverktøyene slik at de holder tritt med den digitale utviklingen og de digitale markedene. Forbrukermyndighetene i de nordiske landene ser behov for at håndhevingsverktøyene og kunnskapen som myndighetene besitter, videreutvikles slik at vi bedre kan avdekke lovbrudd i den digitale økonomien.

Forbrukerne har krav på samme beskyttelse online som offline. Den raske utviklingen i den digitale økonomien krever at vi som forbrukermyndigheter samarbeider tett og har effektive håndhevingsverktøy. Vi ser behov både for nye verktøy og ny kunnskap, sier forbrukerombud Elisabeth Lier Haugseth.

Les også: Tinder endrer vilkårene.

Andre viktige tema

På møtet diskuterte de nordiske forbrukerombudene flere viktige tema innenfor den digitale økonomien, blant annet interaksjonen mellom nye databeskyttelsesregimer og forbrukerbeskyttelse, og forbrukerspørsmål knyttet til «tingenes internett». Her er sikkerhets- og personvernsproblemer nært knyttet til forbrukerbeskyttelse.

De nordiske forbrukerombudene vil fortsette diskusjonene og samarbeidet knyttet til disse spørsmålene i 2017.

 

16.02.2018

Invitasjon til seminar – fra Forbrukerombud til Forbrukertilsyn

Forbrukertilsynet har fått nytt navn og nye virkemidler. I den forbindelse inviterer vi advokater, jurister og andre til et halvdagsseminar tirsdag 6. mars 2018 kl. 09.00 – 11.45, Auditoriet i R5, Akersgata 59.