Nordisk samarbeid om personopplysninger i den digitale økonomien

14.10.2016 — Forbrukerombudene i Sverige, Danmark, Finland og Norge er blitt enige om å styrke samarbeidet for å sikre forbrukervernet i den digitale økonomien.
Bildet viser forbrukerombudene i Sverige, Danmark, Finland og Norge.

OMFORENT: De nordiske forbrukerombudene er enige om et tettere samarbeid om personvern- og forbrukerspørsmål. Fra venstre: Cecilia Tisell fra Sverige, Christina Toftegaard Nielsen fra Danmark, Päivi Hentunen fra Finland og Bente Øverli fra Norge. (Foto: Konsumentverket, Forbrugerombudsmanden, KKV og Forbrukerombudet)

Hvordan persondata samles inn, bearbeides og brukes kan ha stor betydning for forbrukernes adferd, men er i dag ofte uklart for forbrukerne. Forbrukerombudene i Danmark, Finland, Norge og Sverige møttes nylig for å se nærmere på hvordan vi som naboland kan samarbeide når personvern og forbrukervern møtes.

Stadig flere virksomheter samler inn og utveksler store mengder persondata for bruk i markedsføring. Dette kan være informasjon om kjøpene forbrukerne har gjennomført, preferanser og hvor forbrukerne befinner seg. Forbrukerbeskyttelsen er klar når det kommer til markedsføring på telefon og e-post. Men når det kommer til innsamling og bruk av data i kommersielt øyemed blir ting stadig mer komplisert og uoversiktlig for forbrukerne.

– Bruken av personopplysninger vi ser i dag er ikke bare et spørsmål om personvern, men også et stadig viktigere forbrukerspørsmål, sier fungerende forbrukerombud Bente Øverli.

Målrettet reklame kan by på utfordringer

Forbrukerne blir ofte bedt om å utlevere personopplysninger for å bruke ordinære tjenester, som mobiltelefon, betalingstjenester, transport eller sosiale medier. Opplysningene brukes til å målrette eller skreddersy markedsføring og tilbud.

– Mer relevant reklame kan være fint, men dette kan også reise spørsmål om hvordan man som forbruker skal kunne orientere seg i markedet og sammenlikne forskjellige tilbud, sier Øverli.

Sammensmelting av person- og forbrukervern

Den raskt voksende digitale økonomien krever i stadig større grad samarbeid for å håndheve lovverket.

Når forbrukerne gir vekk personlige data mot tilgang til tjenester, blir personopplysninger en handelsvare som til en viss grad kan erstatte penger. På den måten blir personopplysningene til forbrukerne en form for betaling. Dette gjør det vanskeligere å sammenligne de faktiske kostnadene ved ulike tjenester, og om verdien av det du gir vekk gjenspeiler verdien av hva du får i retur.

Forbrukerne trenger derfor tydelig informasjon om de reelle kostnadene for produktet, også når de betaler med personlig informasjon.

Følger opp med samarbeid

De nordiske forbrukerombudene er enige om et tettere samarbeid om personvern- og forbrukerspørsmål. Før neste møte mellom forbrukerombudene skal saksbehandlere fra de nordiske landene møtes for å diskutere konkrete samarbeidssaker.

– Vi ser frem til å samarbeide med de andre forbrukerombudene om betydningen av innhenting og bruk av personopplysninger, for å sikre forbrukerbeskyttelsen i den digitale økonomien. Markedene utvikler seg, og det må også håndhevingen av regelverket som er satt til å beskytte forbrukerne, sier Øverli.

17.07.2019

Blir du student høsten 2019? Husk å sette deg inn i skolekontrakten

Har du kommet inn på et nytt studie til høsten er det viktig at du setter deg inn i vilkårene til avtalen før du takker ja, spesielt om tilbudet er fra en privatskole.