Millioner av ulovlige korona-relaterte annonser fjernet fra nettet

29.05.2020 — Forbrukertilsynet har sammen med andre europeiske forbrukermyndigheter gått gjennom ulike nettsider for å sjekke mulige brudd på markedsføringsloven ved markedsføring av produkter som hevdes å ha en effekt mot koronavirus.

Bildet viser en person som holder opp hånden foran seg for å signalisere stopp.

Tilsynet ble gjennomført i 27 land og besto av to deler: en undersøkelse av nettsider som Facebook, Google, eBay, Wish, Amazon og en nærmere sjekk av andre, spesifikke nettsider i hvert enkelt land. Fokuset var blant annet markedsføring med villedende påstander om at produkter kan beskytte mot koronavirus og markedsføring av sterkt etterspurte produkter som munnbind, hånddesinfeksjon og lignende.

EU-kommisjonen har ledet an i dialogen med flere av de største nettsidene for å forhindre at forbrukere eksponeres for ulovlig markedsføring relatert til koronavirus. Google har for eksempel blokkert over 80 millioner korona-relaterte annonser. Resultatet av tilsynsmyndighetenes gjennomgang viste at samarbeidet har vært positivt, men at noen næringsdrivende stadig finner nye måter å utnytte forbrukernes frykt på ved å komme seg rundt algoritmene eller ved å sette opp nye nettsider.

Videre fant myndighetene i EU-/EØS-landene til sammen 206 nettsider som skal følges opp for mulige brudd på markedsføringsloven. Blant disse var det flere eksempler på villedende påstander om effekt mot viruset, aggressive markedsføringsmetoder og nettsider som mangler informasjon om den næringsdrivendes identitet.

Gjennomgangen til Forbrukertilsynet her hjemme viste at f.eks. Wish fortsatt har mye korona-relatert markedsføring som reiser spørsmål etter loven. Det så imidlertid bra ut på Finn.no, som tidlig tok grep mot slik markedsføring. Forbrukertilsynet fant enkelte eksempler på markedsføring på nettsidene til norske næringsdrivende som var i grenseland, men ingen klare eksempler på lovbrudd. Konklusjonen for Norges del er derfor at Forbrukertilsynet sitt arbeid med å slå ned på ulovlig korona-relatert markedsføring i en tidlig fase av pandemien ser ut til å ha hatt effekt.

Forbrukertilsynet har tidligere fattet to vedtak om overtredelsesgebyr for villedende og aggressiv korona-relatert markedsføring. Forbrukertilsynet har denne uken fattet ytterligere et vedtak om overtredelsesgebyr på kr. 250 000 til Vitability AS for ulovlig markedsføring av ulike helsekostprodukter på Facebook, i nyhetsbrev og på Instagram.

Les EU-kommisjonens pressemelding her: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_938

15.06.2021

Det kan bli dyrt å handle billig frå utlandet

Kor billig er det eigentleg å kjøpe billige varer frå utlandet? Er toll og mva. inkludert i prisen, eller kjem det i tillegg? Når du handlar på nettet, kan det fort bli dyrt dersom du gløymer å tenke på avgifter og gebyr.