Mener meglerforetak brøt loven med lokkepris

24.02.2017 — En bolig på St. Hanshaugen i Oslo ble markedsført med en urealistisk lav prisantydning. Forbrukerombudet mener megleren hadde gode forutsetninger for å prise riktigere.
Bildet viser forbrukerombud Elisabeth Lier Haugseth

FORTSATT FOKUS PÅ PRIS: Forbrukerombud Elisabeth Lier Haugseth ser en positiv utvikling fra sensommeren 2016, da alle ti foretak som ble kontrollert hadde avvik langt over akseptable nivåer. Ombudet vil like fullt følge med på markedet og ta tak i enkeltsaker ved behov.

– Med tilgang på gode verktøy for prising har meglerne alle forutsetninger for å treffe godt med prisingen. Dette har også bransjen selv vært opptatt av; eiendomsmeglerne er best på pris. Her mener vi megleren har feilpriset boligen og med det potensielt villedet mange boligkjøpere, sier forbrukerombud Elisabeth Lier Haugseth.

Det var i desember i fjor leiligheten på St.Hanshaugen ble lagt ut til salg av DNB Eiendom. Prisantydning var 4 600 000 kroner. Etter budrunde ble boligen solgt for 5 620 000 kroner.

Brukte ikke tilgjengelige verktøy

Forbrukerombudet har vært i kontakt med meglerkontoret om saken. Ombudet mener megleren unnlot å vektlegge flere vesentlige faktorer da prisantydningen ble satt og leiligheten ble annonsert:

  • Kvadratmeterprisen ble satt langt lavere enn snittet for bydelen. Gjennomsnittlig kvadratmeterpris i bydelen var cirka 73 000 kroner. Boligen ble lagt ut med en kvadratmeterpris på rundt 63 000 kroner.
  • Verdistigningen i området ble ikke tatt i betraktning. Prisene i den aktuelle bydelen hadde steget med rundt 40 prosent siden forrige salg av boligen, i 2013. Ved salg til prisantydning ville verdistigningen for denne boligen vært på kun 20 %.
  • Oppdatert prisstatistikk fra Eiendomsverdi ble ikke brukt. Det digitale verktøyet Eiendomsverdi brukes av de fleste meglere for å sette realistiske prisantydninger basert på sammenlignbare salg. Et nøytralt verdiestimat fra Eiendomsverdi anslo boligens markedsverdi til 5 650 000 kroner på markedsføringstidspunktet.
  • Standard og beliggenhet var ikke egnet til å trekke ned prisen. Boligen er markedsført som en «unik, moderne 3-roms toppleilighet» med beliggenhet «midt i smørøyet».

– Eiendomsmeglere er rådgivere, og en del av meglers rådgivningsjobb er å sette en realistisk prisantydning i tråd med meglers objektive vurdering. Denne rådgivningen tar utgangspunkt i de verktøyene som er tilgjengelig og utdanningen og praksisen megler har. En mangelfull eller villedende rådgivning om den reelle markedsverdien til boligen strider mot god forretningsskikk og er ulovlig, sier Haugseth.

DNB Eiendom har svart at de tar Forbrukerombudets konklusjon om lovbrudd til etterretning. Meglerkontoret bekrefter at de ikke vil sette urealistisk lave prisantydninger i strid med lovverket i fremtidig markedsføring av bolig.

 Viktig at bransjen fortsatt jobber med riktig prising

Forbrukerombudet har nylig gått gjennom boligsalg fra januar. Som egen oppfølging av kontrollene i høst tok vi igjen for oss bydelene Gamle Oslo, Sinsen, Sagene, Torshov, Grünerløkka, St. Hanshaugen og Bislett.

Siden forrige sjekk, i november 2016, ser vi en liten oppgang i antall salg med store avvik mellom prisantydning og solgtpris. Alle meglerforetakene holder seg likevel innenfor det vi har definert som lovlig, nemlig at avvik på 10 prosent eller mer skal forekomme i maks 60 prosent av alle salgene.

Forbrukerombudet ser fortsatt en klar positiv utvikling fra sensommeren 2016, da alle ti foretak hadde avvik langt over akseptable nivåer.

–  Det er likevel viktig at bransjen fortsatt følger med etter oppgjøret de tok med lokkepriser i fjor høst. Vi følger derfor nøye med på boligmarkedet, og vil også ta opp enkeltsaker der det er grunnlag for det, sier Elisabeth Lier Haugseth.

16.02.2018

Invitasjon til seminar – fra Forbrukerombud til Forbrukertilsyn

Forbrukertilsynet har fått nytt navn og nye virkemidler. I den forbindelse inviterer vi advokater, jurister og andre til et halvdagsseminar tirsdag 6. mars 2018 kl. 09.00 – 11.45, Auditoriet i R5, Akersgata 59.