Markedsfører alternativt middel ulovlig

29.10.2015 — Forbrukerombudet krever at Alternativ Netthandel AS fjerner markedsføring som hevder å helbrede syke mennesker.
Tonje Hovde Skjelbostad. Foto

ULOVLIG: – Det er forbudt å markedsføre at alternativ behandling har effekt mot konkrete sykdommer og lidelser, sier fagdirektør Tonje Skjelbostad.

Gjennom et blogginnlegg hvor det blant annet linkes til netthandelen altshop.no markedsfører daglig leder i Alternativ Netthandel AS, såkalt sølvvann, som er å anse som alternativ behandling. Her antydes det at Sølvvann kan få avkappede fingre til å gro ut igjen, at det er overlegent mot brannsår og at Sølvvann uskadeliggjør enkelte typer virus. Det antydes også at Sølvvann kan ha positive effekter mot HIV.

Forbrukerombudet har mottatt i underkant av 30 klager på blogginnlegget og markedsføringen på nettsiden.

Ulovlig markedsføring

Forbrukerombudet mener markedsføringen er et klart brudd på forskrift om markedsføring av alternativ behandling.

– Det er forbudt å markedsføre at alternativ behandling har effekt mot konkrete sykdommer og lidelser, og det er heller ikke tillatt å markedsføre sykdommer og lidelser som alternative behandlere ikke har lov til å behandle, sier fagdirektør Tonje Skjelbostad i Forbrukerombudet.

I blogginnlegget vises det også gjennomgående til forskning som omhandler Sølvvann som behandlingsform. Det vises blant annet til studier og dokumentasjon som skal vise at Sølvvann har effekt mot en rekke sykdommer og lidelser. Bruk av autoritative kilder kan lett oppfattes som en påstand om at behandlingen har effekt og er derfor som hovedregel ikke tillatt.

Forbrukerombudet mener også at påstandene kan svekke tilliten forbrukerne har til den ordinære helsetjenesten, noe som er forbudt etter alternativloven hvor det blant annet stilles krav om at markedsføringen skal gi en «nøktern og saklig beskrivelse av virksomhetens art».

Forbrukerombudet ber om at Alternativ Netthandel AS umiddelbart gjennomgår sin markedsføring på altshop.no og endrer eller fjerner markedsføring som er lovstridig, slik at nettsiden er i tråd med kravene som følger av alternativloven og forskrift om markedsføring av alternativ behandling av sykdom.

Forbrukerombudet har bedt Alternativ Netthandel AS om svar innen 03.11.2015

16.07.2021

Student til hausten? Les skulekontrakta nøye

Mange studentar ventar no spent på å få eit tilbod om ny studieplass til hausten. Forbrukartilsynet oppfordrar deg som er ny student til å gå nøye igjennom kontrakten før du skriv under.