Må ta større ansvar for mobilregningen

18.04.2012 — Nye muligheter for å bruke telefonen til å betale for varer og tjenester, gjør at teleoperatørene må ta større ansvar. Kontraktene er urimelige og ulovlige fordi de ikke tar høyde for de nye tjenestene.
mobilkalkulator. foto

BETALING OVER REGNINGA: Forbrukerombudet mener forbrukerne har rett til tryggere mobilbetaling.

I tillegg til ulike former for kommunikasjon, kan mobiltelefonen i dag brukes til betaling. Ved bruk av telefonen til betaling likestilles teleoperatørene med kortselskapene, som både må ha konsesjon og følge et strengt regelverk som sikrer forbrukernes rettigheter.

Forbrukerombudet har siden i fjor høst forhandlet med teleoperatørene om kontraktene som skal sikre disse rettighetene, både når telefonen brukes til kommunikasjon og til betaling. Slik kontraktene er i dag, skyves for mye av ansvaret over på forbrukerne, samtidig som forbrukerne ikke får de rettighetene de har lovmessig krav på.

Forbrukerombudet krever to kontrakter for bruk av mobiltelefonen: Én for kommunikasjon, og én for betaling, som også forutsetter konsesjon fra Finanstilsynet. Felles for avtalene er at sikkerheten ved bruk og misbruk må bli bedre, og at ubalansen i ansvaret for denne bruken må endres. Teleoperatørene har frist til 1. juni for å endre kontraktene.

– Det haster å få på plass endringer i avtalevilkårene, slik at forbrukerne kan føle seg trygge når de bruker mobiltelefonen, sier forbrukerombud Gry Nergård.

Utrygg betaling

Forbrukerombudet fikk i 2011 over 1000 henvendelser fra forbrukere som har opplevd å bli belastet på telefonregningen for tjenester de mener de ikke har bestilt.

Forbrukerombudet fikk nylig medhold i en sak i Markedsrådet hvor et selskap urettmessig hadde belastet forbrukernes mobilregninger med 800 kroner i måneden. Dagens mobilkontrakter legger ansvaret på forbrukeren, selv ved belastninger uten samtykke som i den aktuelle saken. Slik er det ikke ved bruk av bankkort.

– Denne saken viser forbrukernes behov for tryggere mobilbetaling. Mobiloperatørene og tjenestetilbyderne må ta ansvar for å få på plass en sikrere måte å bruke mobilen til å betale for disse tjenestene, sier forbrukerombud Gry Nergård.

Internasjonalt fokus på mobilbetaling

Mobilbetaling står høyt på agendaen i EU og i store organisasjoner som OECD, ISO og ICPEN. Forbrukerombudet er involvert i alle disse prosessene, og leder blant annet et prosjekt i ICPEN som skal kartlegge hvilke problemer forbrukerne opplever med mobilbetaling rundt om i verden.

– Mobilbetaling utvikler seg fort og på ulike måter i forskjellige deler av verden. Det internasjonale fokuset dreier seg om å få mobilbetaling inn i trygge rammer. I Norge har vi allerede et regelverk som innebærer at teleoperatørene må endre kontraktene sine nå, sier forbrukerombud Gry Nergård.

12.01.2021

Forbrukertilsynet tar imot klager på varer og tjenester

Vil du klage på en vare eller tjeneste du har kjøpt? Trenger du hjelp til å løse en konflikt med en selger? Nå kan du melde inn nye meklingssaker til Forbrukertilsynet.