Må slutte med dyre spesialnummer til kundeservice

29.06.2017 — Forbrukerombudet krever at norske selskaper slutter å henvise privatkundene sine til dyre spesialnummer når de skal ringe til kundeservice. Næringsdrivende får nå beskjed om å endre praksis.
Bildet viser ei hånd som holder en mobil foran en bil

ULOVLIG: Mange har opplevd å bli belastet for store beløp etter at de har kontaktet kundeservice. Nå krever Forbrukerombudet at selskapene avvikler den ulovlige praksisen. 

Svært mange næringsdrivende benytter i dag 3- og 5-sifrede numre eller andre spesialnumre, som 815- og 810-numre, til sine kundeservicetelefoner. Å ringe slike spesialnummer koster i mange tilfeller rundt to-tre kroner i minuttet.

Markedsføringsloven forbyr næringsdrivende å henvise kundene sine til kostbare spesialnummer når de skal kontakte kundeservice. Dette ble stadfestet i en fersk avgjørelse fra EU-domstolen.

Krever endringer

Nå krever Forbrukerombudet at norske næringsdrivende slutter med dyre spesialnummer til kundeservice, og tilbyr kundene sine kundeservicenummer som ikke koster mer enn å ringe til et vanlig mobil- eller fasttelefonnummer.

– Mange har opplevd å bli belastet for store beløp etter at de har kontaktet kundeservice, selv om problemet forbrukerne trengte hjelp med skyldtes en feil fra den næringsdrivende. Denne praksisen oppleves som svært urimelig for kunden og er ulovlig, sier forbrukerombud Elisabeth Lier Haugseth.

Ombudet har i første omgang sendt brev til rundt 80 næringsdrivende samt flere paraplyorganisasjoner for næringsdrivende.

Må endre markedsføring

For å overholde markedsføringsloven kan de næringsdrivende velge ulike alternativer for å imøtekomme kravene. De kan blant annet fjerne enhver markedsføring av spesialnummeret de benytter i dag, og gå over til kun å benytte et vanlig mobil- eller fasttelefonnummer til kundeservice. Dersom de velger å beholde spesialnummeret, må de i tillegg tilby et «ordinært nummer» og gi utfyllende og tydelig informasjon om hvilke konsekvenser det får for forbrukeren å velge det ene nummeret framfor det andre.

Følger opp med tilsyn

– Forbrukerne skal ikke bli henvist til å ringe et dyrt spesialnummer, når de skal kunne ringe et nummer med vanlige priser. Vi ser allerede at flere selskaper har fått på plass vanlige telefonnummer til kundeservice, og forventer at alle næringsdrivende får dette på plass så raskt som mulig, sier Haugseth.

Selskapene har fått frist til 15. oktober med å gjøre endringene. Etter dette vil vi gjennomføre en tilsynsaksjon for å kontrollere at endringene er gjennomført.

05.05.2021

Forbrukertilsynet søker ny seksjonssjef

Vi søker en jurist til fast stilling som seksjonssjef for internasjonal forbrukerrett i tilsynsavdelingen.