Må gi vesentlige opplysninger i boligannonser

05.07.2017 — Det hjelper ikke at leiligheten har en unik beliggenhet og lekre detaljer hvis taket lekker og en ufaglært har bygd badet. Forbrukerombudet krever at meglere gir boligkjøperne vesentlige opplysninger i boligannonsen.
Bildet viser en boligblokk i en hesteskoformasjone tatt fra bakken og opp. Det er klar og blå himmel

GOD INFO: Vesentlige opplysninger om boligen kan ikke skjules langt bak i salgsoppgaven, men må også komme fram i boligannonsen. FOTO: pixabay.com

Forbrukerombudet har i det siste behandlet flere saker hvor eiendomsmeglere har utelatt vesentlige opplysninger om boligen i nettannonsen. I to tilfeller har eiendomsmeglerne ikke opplyst i Finn-annonsene om at utleiedelen i huset ikke var søkt om og godkjent. I et annet tilfelle opplyste ikke megler om at en tidligere eier av boligen hadde innlemmet flere kvadratmeter av bygårdens fellesareal i leiligheten uten tillatelse.

Felles for sakene er at de vesentlige opplysningene kun ble gitt langt ut i salgsoppgaven, et dokument som vanligvis må bestilles særskilt av forbrukere som er interesserte i boligen. Forbrukerombudet ser også at opplysningene ofte gis på et fagspråk som er vanskelig å forstå for folk flest.

Les også: Holdt tilbake viktige opplysninger i boligannonsen.

Forbrukerombudet ser alvorlig på denne praksisen, og sender nå et orienteringsbrev til eiendomsmeglerbransjen om hvilke krav markedsføringsloven stiller til boligannonsering.

Ulovlig markedsføring

– Eiendomsmeglerne har ikke lov til å utelate eller skjule vesentlige opplysninger fra markedsføringen. Det er også forbudt å presentere opplysningene på en uhensiktsmessig måte. Annonsene er en viktig kilde til informasjon om boligen. Derfor må alle vesentlige opplysninger komme fram også her, sier forbrukerombud Elisabeth Lier Haugseth.

Hun understreker at innhenting og formidling av opplysninger om eiendommen er en av de mest sentrale oppgavene i et eiendomsmeglingsoppdrag.

Eksempler på vesentlige opplysninger som skal gis i boligannonsen:

  • Større fysiske skader, feil eller mangler ved boligen, for eksempel sviktende drenering eller tak som lekker
  • At tidligere eiere har gjort ikke-godkjente endringer på boligen, for eksempel bygd et tilbygg eller laget soverom i underetasjen uten å skaffe nødvendig tillatelse til dette
  • At tidligere eier har mottatt nabovarsel om byggeprosjekter i området som vil påvirke boligen negativt, for eksempel ved at det fører til økt trafikk eller dårligere utsikt
  • At ufaglærte har utført arbeid på byggets konstruksjon, elektrisk anlegg eller våtrom

Les også: Opplyste boligkjøpere vil gi færre tvister.

Store økonomiske konsekvenser

– Dette er opplysninger som kan få store økonomiske og praktiske konsekvenser for en potensiell kjøper. Vi har forståelse for at megler har en lojalitetsforpliktelse overfor selger, og ønsker å fremheve positive sider i annonseringen. Men hensynet til oppdragsgiver må i slike tilfeller vike til fordel for en trygg omsetning av eiendommen, sier Haugseth.

Forbrukerombudet forventer at foretakene setter seg inn i brevet og følger kravene i framtidig markedsføring. Vi vil gjennomføre en tilsynsaksjon høsten 2017, for å sjekke at bransjen har innrettet praksisen.

 

29.10.2020

SATS tilbyr tilbakebetaling for digitalt abonnement

Etter dialog med Forbrukertilsynet tilbyr nå SATS tilbakebetaling for det digitale treningsabonnementet som selskapet satte kundene over på da treningssentrene var stengt. Kompensasjonen vil tilbys de kundene som ikke har brukt det digitale tilbudet, eller som i begrenset grad har benyttet seg av dette.