Lover og regler

På denne siden finner du en oversikt over lover og regler som er viktige i Forbrukertilsynets arbeid.

Publisert:
Oppdatert:

Markedsføringsloven regulerer Forbrukertilsynets virksomhet og stiller krav til næringsdrivendes markedsføring, handelspraksis og avtalevilkår i forbrukerforhold.

Vi fører også tilsyn med at næringsdrivende overholder forbrukervernregler i angrerettloven, finansavtaleloven og en rekke andre lover.

Konfliktløsningsarbeidet vårt er regulert av forbrukerklageloven og forbrukerklageforskriften.

Les mer om de ulike lovene her:

Lover og forskrifter om tilsynets arbeid

Her finner du lover og regler som regulerer tilsynets rolle, ansvar, arbeidsoppgaver og virkemidler.

Markedsføringsloven
Forskrift om Forbrukertilsynets og Markedsrådets saksbehandling mv.
Forbrukerklageforskriften
Åpenhetsloven

Lover og forskrifter vi fører tilsyn med

I tillegg til markedsføringsloven, fører vi tilsyn med at næringsdrivende overholder forbrukervernreglene i en rekke andre lover:

Angrerettloven
Markedsføring av kredittavtaler etter finansavtaleloven kapittel 3
Forskrift om markedsføring av alternativ behandling av sykdom
Forbudet mot TV-reklame rettet til barn i kringkastingsloven
Forbudet mot prispåslag ved videresalg av billetter til kultur- og idrettsarrangementer – svartebørsloven
Tidspartloven (timeshare-loven)
Pakkereiseloven
Krav til merking av tekstiler
Forskrift om krystallglass
Åpenhetsloven

Forbrukertilsynet fører tilsyn med §§ 8 – 12 i ehandelsloven og er, sammen med Innovasjon Norges eksportsenter, utpekt som nasjonale kontaktpunkter etter lovens § 13

Lover og regler som håndheves av andre

Det finnes også en rekke andre lover og regler som regulerer bestemte former for markedsføring og avtalevilkår. Disse reglene håndheves av andre myndigheter:

Ekomloven – har blant annet bestemmelser om fellesfakturerte tjenester og bindingstid i ekomkontrakter. Håndheves av Nkom.

Finansavtaleloven og finansforetaksloven m.v.regulerer bankers og andre finansforetaks opptreden overfor forbrukere. Håndheves av Finanstilsynet.

Energiloven – stiller krav til opplysninger som må innhentes ved skifte av kraftleverandør og til betalingsvilkår. Håndheves av NVE.

Personopplysningsloven – inneholder omfattende krav til næringsdrivendes innhenting og bruk av personopplysninger. Håndheves av Datatilsynet.

Mat- og helselovgivning – forbyr blant annet å benytte påstander i markedsføring av helsekost og slankemidler som ikke er godkjent av EU. Håndheves av Mattilsynet.

Kosmetisk kirurgi og skjønnhetspleie – Markedsføring av kosmetisk kirurgi som utføres av helsepersonell er regulert i helsepersonelloven. Statens Helsetilsyn fører tilsyn med dette. Annen skjønnhetspleie som ikke utføres av helsepersonell, er regulert i kosmetikkloven. Mattilsynet fører tilsyn med denne.

Alkohol- og tobakk: Forbudene mot markedsføring av alkohol og tobakk håndheves av Helsedirektoratet.

Kringkastingsloven – inneholder regler om produktplassering og hvor mye reklame som kan sendes i tilknytning til TV-programmer. Håndheves av Medietilsynet.

Lotteriloven – regulerer pengespill. Håndheves av Lotteritilsynet.

Pristiltaksloven – forbyr blant annet urimelige priser og forretningsvilkår. Håndheves av Konkurransetilsynet.

Lover og regler som er viktige for tvisteløsningsarbeidet vårt

Kjøpsloven
Angrerettloven
Forbrukerkjøpsloven
Håndverkertjenesteloven
Forbrukerklageloven
Bustadoppføringslova
Avtaleloven