Veiledning til finansavtaleloven § 46 – krav til opplysninger ved markedsføring av lån og kreditt