Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett

Vi arbeider for tiden med å oppdatere vår veiledning. Denne siden er ikke oppdatert, blant annet etter ikrafttredelsen av moderniseringsdirektivet, og det kan derfor forekomme avvik fra gjeldende rett. Se for øvrig vår nettsak om moderniseringsdirektivet her.