MR-2022/729: Route66usa Info AS og Arve Stallvik

Publisert:
Oppdatert:

Sakens bakgrunn:

Saken gjelder klager over Forbrukertilsynets vedtak mot både Route66usa Info AS
(heretter også «selskapet») og Arve Stallvik, som er daglig leder, eneeier og styreleder
i selskapet (heretter også omtalt som «daglig leder») 22. mars 2022. Selskapet ble ilagt
en tvangsmulkt på 330 000 kroner, som følge av brudd på en påbudsbestemmelse i
vedtak 30. september 2021 mot selskapet. Stallvik ble ilagt en tvangsmulkt på 82 500
kroner som følge av manglende medvirkning til oppfyllelse i tråd med
påbudsbestemmelsen i vedtak 30. september 2021 mot Stallvik.

Les Markedsrådets vedtak her (PDF).