Dommer

Næringsdrivende kan gå til søksmål ved de ordinære domstolene for å få overprøvd vedtak fra Markedsrådet. De fleste dommer du finner i boksen til høyre, har sitt utspring i slike situasjoner.