Ledige stillinger som juridiske rådgivere

Vi søker deg som har juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap. Personer som fullfører mastergraden i 2024 kan også søke.

Publisert:

Vil du bruke jussen til å jobbe for et enklere og tryggere samfunn for forbrukerne? Eller er du opptatt av ansvarlig næringsliv og menneskerettigheter? Vår tilsynsavdeling har nå ledige stillinger som juridiske rådgivere.

Om deg

Vi ønsker at

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Om stillingene

Vi har seks ledige heltidsstillinger som juridiske rådgivere. Arbeidssted er Forbrukertilsynets hovedkontor i Porsgrunn. Søknadsfrist er 21. juni 2024.

Send din søknad på Jobbnorge

Om Forbrukertilsynet

Forbrukertilsynet er et offentlig forvaltningsorgan. Vi veileder og fører tilsyn med at næringsdrivende oppfyller sine plikter på forbrukerfeltet og etter åpenhetsloven.

Oppgaven vår er å forebygge og stoppe ulovlig markedsføring, urimelige avtalevilkår og andre former for ulovlig handelspraksis mot forbrukere, samt brudd på åpenhetsloven. Vi jobber blant annet med områdene finans, strømmarkedet, digitale produkter/tjenester og barn og unge. Sentrale lover vi fører tilsyn med er markedsføringsloven, åpenhetsloven, angrerettloven, finansavtaleloven, forsikringsavtaleloven og digitalytelsesloven. Mye av regelverket vi håndhever, bygger på EU/EØS-rett.

Veiledning av næringsdrivende er en viktig del av arbeidshverdagen for å forhindre lovbrudd. Der vi avdekker lovbrudd, har vi mulighet til å bruke sanksjoner i form av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr.