Kroppspress i sosiale medier

Hva er lov og ikke når du skal reklamere for skjønnhetsbehandlinger eller -produkter i sosiale medier? Forbrukertilsynet har laget en oversikt over hvilke lover og regler som gjelder.

Hva er skjønnhetsprodukter og -behandlinger?

Med skjønnhetsprodukter og -behandlinger menes blant annet kosmetiske inngrep, legemidler, kosttilskudd, skjønnhetspleie og kosmetikk.

Hvilke regler må man være oppmerksom på?

Det er ikke fritt frem å markedsføre skjønnhetsprodukter og -behandlinger, særlig dersom du har mindreårige følgere. Du må blant annet være oppmerksom på:

  • De generelle markedsføringsreglene. Dette er regler som gjelder for all type markedsføring i alle kanaler.
  • Reglene som gjelder for markedsføring som er rettet mot, som kan ses eller høres av barn eller er av særlig interesse for barn.
  • Strengere regler for markedsføring av visse produkter og behandlinger. Dette gjelder for eksempel Botox og kosmetiske inngrep.

Hva er lov og hva er ikke lov i markedsføringen?

Det krever en konkret vurdering av markedsføringen for å vurdere om den er lovlig eller ulovlig. Men markedsføringen kan være ulovlig hvis:

  • Påvirkeren har følgere under 18 år og markedsfører produkter eller behandlinger som ikke egner seg for denne aldersgruppen. Les mer om hvilke produkter som kan være ulovlig å markedsføre her:
  • Den spiller på sosial usikkerhet eller dårlig selvtillit
  • Den inneholder direkte kjøpsoppfordringer til mindreårige
  • Den ikke er merket som reklame/annonse

Hvem er ansvarlig ved lovbrudd?

Ved lovbrudd er det annonsøren som er hovedansvarlig, men alle som har medvirket til markedsføringen kan også holdes ansvarlig. Det kan gjelde påvirkeren som har lagt ut markedsføringen, nettverket og eventuelle reklamebyråer.

Visste du at?

  • 73% av ungdommer mellom 15 og 18 år har fått reklame for slankeprodukter på sosiale medier
Kilde: https://fagarkivet.oslomet.no/en/item/markedsforing-og-personvern-i-sosiale-medier-en-flermetodisk-undersokelse-med-barn-som-medforskere
29.04.2019

Å spille på dårlig selvbilde hos mindreårige er hverken klokt eller lov

KRONIKK: Du er bra nok som du er! Hvor mange unge tror på dette budskapet når reklame for ulike måter å endre på utseende er en gjenganger i sosiale medier? At reklamen i sosiale medier bidrar til å skape press om å ha en «fin» kropp, er det ikke tvil om. Her må klinikkene og påvirkerne være sitt ansvar bevisst, og ta grep for å motvirke uønsket kroppspress, skriver direktør Elisabeth Lier Haugseth.

Fagpersoner