Krever endringer hos Facebook, Twitter og Google

17.03.2017 — Europeiske forbrukermyndigheter ber de sosiale mediene Facebook, Twitter og Google+ om å endre avtalevilkår slik at de følger europeisk lov. Selskapene får også beskjed om å gjøre mer for å beskytte forbrukere mot svindel.
Bildet viser en person som surfer internett via et nettbrett

MÅ ENDRE: Facebook, Twitter og Google+ kan ikke frata norske forbrukere rettigheter vi har etter norsk lov. Nå krever europeiske forbrukermyndigheter at plattformene endrer vilkårene sine. FOTO: istockphoto

Forbrukermyndighetene i en rekke europeiske land har de siste årene fått mange klager og henvendelser fra forbrukere som har blitt utsatt for svindel via sosiale medier. Under ledelse av Frankrike og med støtte fra EU-kommisjonen, har forbrukermyndighetene også identifisert en rekke urimelige vilkår i kontraktene til Facebook, Twitter og Google+.

Selskapene får nå en måned på seg til å legge fram forslag til endringer i vilkårene forbrukerne må godta for å bruke tjenestene. De blir også bedt om å legge bedre til rette for samarbeid med forbrukermyndigheter om fjerning av ulovlige annonser fra plattformene.

Forbrukerombudet i Norge har deltatt aktivt i det europeiske samarbeidet, og har også tidligere tatt opp lignende spørsmål med Facebook.

– Sosiale medier har blitt en del av dagliglivet til europeiske forbrukere, og et flertall av befolkningen bruker disse plattformene jevnlig. Det er derfor viktig at de følger europeisk forbrukervernlovgivning, og gjør mer for å beskytte forbrukere mot å bli svindlet, sier forbrukerombud Elisabeth Lier Haugseth.

Les også: EU-kommisjonens pressemelding.

Må endre urimelige vilkår

Plattformene blir nå bedt om å gjøre en rekke endringer i vilkårene sine. Dette innebærer blant annet at:

  • Forbrukere må ikke fratas de rettighetene og beskyttelsen de har etter sitt eget lands lovgivning.
  • Selskapene skal ikke kunne endre vilkårene til tjenesten uten å varsle brukerne sine.
  • Brukerne må gis klar informasjon om hva som skal til for at innhold de publiserer kan bli fjernet eller at en brukerkonto blir stengt av plattformen.
  • Brukerne skal ha rett til å løse tvister med selskapene i det landet de bor i.

Forhindre svindel

Forbrukermyndighetene ber også selskapene om å gjøre mer for å legge til rette for rask fjerning av annonser for falske merkevarer, falske konkurranser, abonnementsfeller og annen villedende markedsføring.

Forbrukerombudet har også tidligere hatt dialog med Facebook om dette. Etter lengre forhandlinger, påtok selskapet seg i 2014 et større ansvar for å avvise annonser for falske merkevarer.

– Falske nettbutikker, abonnementsfeller og falske konkurranser lurer et stort antall norske og europeiske forbrukere hvert år. Facebook, Google+ og Twitter må fjerne dette med en gang vi gjør dem oppmerksom på slik svindel, sier Haugseth.

Selskapene har fått en måned til å melde tilbake hvilke endringer de vil gjennomføre.

 

16.02.2018

Invitasjon til seminar – fra Forbrukerombud til Forbrukertilsyn

Forbrukertilsynet har fått nytt navn og nye virkemidler. I den forbindelse inviterer vi advokater, jurister og andre til et halvdagsseminar tirsdag 6. mars 2018 kl. 09.00 – 11.45, Auditoriet i R5, Akersgata 59.