Krever endring i urimelige byggekontrakter

12.09.2011 — Forbrukerombudet ber Veidekke Bolig om å endre sin standardkontrakt for kjøp av prosjektert bolig. Dagens kontrakt er ubalansert og uklar, noe som går utover forbrukerne.

Forbrukerombudet har vurdert kontraktene til en rekke utbyggere, og er nå i gang med å gi tilbakemeldinger. Veidekke Bolig er den første av åtte utbyggere som blir bedt om å gjøre endringer i sin standardkontrakt.

– Det er viktig at kontrakter som brukes overfor forbrukere er rimelige, balanserte og tydelige, sier forbrukerombud Gry Nergård.

Uklare og ubalanserte kontraktsvilkår

Det er flere vilkår som til sammen gjør kontrakten til Veidekke Bolig urimelig. Blant annet gir en uklar overtakelsesfrist, vidtrekkende forbehold og høyt avbestillingsgebyr en tydelig ubalanse i avtalen. I tillegg er avtalene uklare fordi det står lite om hvilke rettigheter forbrukeren har og lite konkret om hvor store felleskostnadene vil bli.

– Det er viktig for forbrukerne å få en konkret frist for når boligen skal være klar til overtakelse. Dette danner grunnlaget for en del juridiske rettigheter i tillegg til de praktiske fordelene det har for den enkelte, understreker forbrukerombud Gry Nergård.

Bør bruke standardblanketter

Byggebransjen har i samarbeid med forbrukermyndighetene og i regi av Standard Norge utarbeidet standardkontrakter (byggblanketter) som det siste året er gjort tilgjengelig i en oppdatert elektronisk utgave på internett. Disse standardkontraktene vil i de fleste tilfeller gi balanserte og klare byggekontrakter, og Forbrukerombudet oppfordrer utbyggerne til å ta de i bruk.

12.04.2021

TUI må opplyse om rett til refusjon

I sine brev til kunder som har fått pakkereisen avlyst, unnlater reisearrangøren TUI å nevne alle rettighetene kundene har.