Kravene til markedsføring av netthastighet skjerpes

29.01.2015 — Tilbydere av bredbånd må opplyse om den reelle hastigheten brukerne kan forvente, og hva som kan påvirke farten. Forbrukerombudet orienterte denne uka hele bransjen om kravene for markedsføringen av hastighet.
Bildet viser en person som surfer internett via et nettbrett. i bakgrunnen står det en åpen laptop.

TYDELIG OM HASTIGHET: – Klare krav til hvilken informasjon som skal gis i markedsføringen av nettfart, vil komme forbrukerne til gode, mener forbrukerombud Gry Nergård

Tilgang til Internett blir stadig viktigere for forbrukerne, og for mange er hastighet like viktig som pris når man skal inngå en avtale om bredbånd. I dag er det imidlertid store forskjeller på hvordan leverandørene av fast og mobilt bredbånd markedsfører hastigheten sin.

– Uoversiktlig marked

Reklamer for bredbåndspakker kan være forvirrende lesing. Tilbyderne har benyttet hastighetangivelser som «inntil» eller «opptil» en bestemt hastighet, teoretisk hastighet, intervall eller en fast hastighet. Dermed blir det vanskelig for forbrukerne å orientere seg og finne abonnement tilpasset eget behov.

Denne uken informerte derfor Forbrukerombudet rundt 170 aktører om lovkravene som stilles til markedsføring av bredbånd.

– For gjennomsnittsforbrukeren kan bredbåndsmarkedet oppleves som vanskelig og uoversiktlig. Vi forutsetter at bransjen nå går gjennom markedsføringen sin, og kommuniserer tilbudene sine i overenstemmelse med loven på en sannferdig og tydelig måte fremover, sier forbrukerombud Gry Nergård.

Krav om bestemte opplysninger

Forbrukerombudet krever at all markedsføring av bredbånd inneholder opplysninger om den reelle hastigheten forbrukerne kan forvente å få samt hvilke forhold som kan påvirke den opplevde hastigheten.

Det er mange faktorer som kan påvirke hastigheten man ender opp med. Eksempler på dette er riktig plassering av trådløst nettverk, hvilket utstyr som benyttes og antall samtidige brukere innenfor husstanden. Dette er viktig informasjon som tilbyderne må opplyse om for at forbrukerne skal kunne utnytte hastigheten som leveres.

I kravene presiseres det hvilke konkrete opplysninger som må komme frem i markedsføringen og hvordan hastighet skal angis for å gi utrykk for den hastighets som leveres innen ulike teknologier; fiber og kabel, DSL-teknologi og mobilt bredbånd.

Les mer om teknologikravene i Krav til markedsføring av hastighet, som ble sendt til tilbyderne av Internett-aksess 26. januar 2015.

– Positivt for forbrukerne og bransjen

Forbrukerombud Gry Nergård mener de nye markedsføringskravene vil styrke forbrukerens stilling i markedet.

– Klare krav til hvordan tilbyderne kan angi hastigheten og hvilken informasjon som skal gis i markedsføringen, gjør forbrukerne bedre rustet til å sammenligne på tvers av leverandør og teknologi for å finne riktig abonnement for sine behov. Tilbyderne vil også dra nytte av at de samme kravene stilles til alle aktørene.

Forbrukerombudet har vært i dialog med bransjeaktørene og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (tidligere Post- og teletilsynet) i utarbeidelsen av kravene.

Følger opp med tilsyn

Bredbåndsaktørene har fått frist til 16. mars 2015 med å gjennomføre nødvendige endringer i markedsføringen.

–Leverandørene er orientert om at vi vil følge opp med tilsyn for å kontrollere at de markedsfører seg på lovlig vis, avslutter Gry Nergård.

20.05.2020

SATS må innhente samtykke til nytt digitalt medlemskap

Forbrukertilsynet har mottatt flere klager fra forbrukere som reagerer på at SATS automatisk overfører kunder til et digitalt medlemskap i perioden treningssentrene er stengt som følge av koronaviruset. Dette er brudd på markedsføringsloven, mener Forbrukertilsynet, som nylig har tatt dette opp med selskapet.