Krav til prismerking av gravferdstjenester

25.04.2016 — Det er stor variasjon i hvordan gravferdsbyråene opplyser om sine priser. Det kan gjøre det vanskelig for pårørende å sammenligne tilbud fra de ulike aktørene.
gravferd, begravelse, kirkegård

VIKTIG MED GOD PRISINFORMASJON: Gravferdstjenester kan være kompliserte, og forbrukerne er i en sårbar posisjon. Derfor er det ekstra viktig med utfyllende og forståelig prisinformasjon. FOTO: pixabay.com

Et orienteringsbrev om krav til prismerking for gravferdstjenester har i disse dager gått ut til gravferdsbransjen. For at forbrukerne skal kunne sammenligne priser, og ta bevisste og opplyste valg er det viktig at prismerkingen er på plass. Forbrukerombudet vil derfor opplyse om prismerkingskravene, både på byråenes hjemmesider, og ved konsultasjon

– Gravferdstjenester kan være kompliserte, og inneholde mange forskjellige utgiftsposter. Man er også i en sårbar situasjon når man skal vurdere praktiske ting, som priser, etter at nærmeste har gått bort. Derfor er det særlig viktig at dette gjøres på en forståelig og god måte, sier fagdirektør Jo Gjedrem.

Har etterspurt presiseringer

Prisopplysningsforskriften gir oversikt over hvilke priser det skal opplyses om når det gjelder gravferd, men den kan være vanskelig å tolke. Derfor har gravferdsbransjen selv bedt om en presisering av enkelte av ytelsene som er opplistet i prisoversikten.

– Brevet vi har sendt ut presiserer enkelte poster, slik at det blir enklere for gravferdsbyråene å gi forbrukerne en reell prisoversikt. Skriftlig prisoversikt skal deles ut ved første konsultasjon, og være tilgjengelig på byråenes hjemmesider, sier Gjedrem.

Blant punktene det opplyses om i brevet er blant annet behovet for å oppgi minimums- og maksimumspris, og at minimumsprisen skal dekke både planlegging, tilrettelegging og bestilling av varer og tjenester. Det skal opplyses om hvilket geografisk område prisene gjelder for, og om kommunale avgifter kreves inn av gravferdsbyrået. Prisoversikten skal også inneholde pris for en dødsannonse i den mest brukte avisen i distriktet.

Les også: Slurvar med prisopplysningar på taksttenester

Mulig tilsynsaksjon

Brevet har blitt formidlet til medlemmene av VIRKE Gravferd, som blir bedt om å gjennomføre nødvendige tiltak for å følge prismerkingsreglene, dersom dette ikke gjøres allerede. Forbrukerombudet varsler og at det kan bli aktuelt med tilsynskontroller på senere tidspunkt, for å sørge for at reglene følges.

20.02.2020

Klesbransjen må ikke overselge «bærekraftige» klær

Forbrukertilsynet ber kleskjedene unngå å bruke vage og udefinerte ord som «grønn», «bærekraftig» og «etisk» i markedsføringen sin.