Krav til bruk av tester i markedsføring av mobil

15.06.2016 — Teleoperatørene bruker ofte testresultater i reklame for å få frem hvor raske nett og god dekning de har. Men hvis de viser til tester i reklame, må de ha dekning for påstandene. Her er våre krav til bruk av tester i markedsføring.
Bildet viser en hvit mannefigur som holder en pokal

BEST I TEST: Det hjelper ikke at selskapet var best i 2011, hvis en ny utgave av testen viser at noen andre er bedre nå. Foto: pixabay.com

«Best i test», «Norges raskeste nett», «Best på kundeservice», «Mest fornøyde mobilkunder».

Testresultatene florerer i markedsføringen til mobiloperatørene. I et marked med sterk konkurranse om kundene,  trenger forbrukerne god informasjon om de ulike tilbudene for å kunne ta gode valg.

Her er våre grunnleggende krav til mobiloperatørene som bruker tester i markedsføring:

 • Testen må gi grunnlag for påstandene som brukes i markedsføringen.

  Tester er ofte komplekse og resultatet består gjerne av sammensatte vurderinger og konklusjoner. Et selskap som vil vise til et testresultat i markedsføringen, må derfor sette seg godt inn i testen og sørge for at de har dekning for det de kommuniserer i markedsføringen.

 • Generelle påstander som «Best i test» må konkretiseres.

  Man må alltid vise til hva man er ansett som best på dersom man bruker en generell påstand i markedsføringen.

 • Ikke henvis til eldre utgaver av en test, når nyere tester er gjennomført.

  Det hjelper ikke at et selskap  var best i 2011 hvis en ny utgave av testen viser at noen andre er bedre . På områder hvor teknologien er i rask utvikling kan en test være uaktuell, selv om det ikke er utført nye tester.

 • Gi alltid informasjon om:

  • Hvilken test man viser til
  • Hvem som utførte testen
  • Dato for gjennomføring av testen
  • Hvor testen er publisert i sin helhet.
 • Tester som brukes i markedsføringen må være relevante og representative

 

Forbrukerombudet sendte i juni 2016 ut et brev til mobiloperatørene om hvilke krav loven stiller til bruk av tester i markedsføring.

Etter at brevet ble sendt ut har vi bedt både Telia og Telenor om å stanse eller endre ulovlig markedsføring hvor de har brukt testresultater på en måte som kan villede forbrukerne.

Vi vil gjennomføre tilsyn for å sjekke at bransjen følger kravene.

05.05.2021

Forbrukertilsynet søker ny seksjonssjef

Vi søker en jurist til fast stilling som seksjonssjef for internasjonal forbrukerrett i tilsynsavdelingen.