Klarna fikk medhold i Markedsrådet

06.07.2017 — Markedsrådet har slått fast at Klarna ikke bryter finansavtaleloven med praksisen de har for å inngå kredittavtalen Klarna Konto.

Klarna står for betalingsløsningene og kredittilbudene i svært mange nettbutikker brukt av norske forbrukere.

Forbrukerombudet mente avtaleinngåelsen og vilkårene for Klarna Konto var i strid med markedsføringsloven og finansavtaleloven og tok saken inn for Markedsrådet.  Saken har blant annet dreid seg om når kravene til avtalens form og innhold etter finansavtaleloven § 48 gjør seg gjeldende under avtaleinngåelsen, og om kravet til signatur er et formkrav.

Markedsrådet uttaler blant annet:

«Markedsrådet kan ut fra det samlede rettskildebildet ikke se at fil. § 48 første ledd kan tolkes slik at det gjelder et formkrav til signatur. En slik tolkning lar seg ikke utlede av ordlyden, og uklarhetene i lovens forarbeider gir ikke noen klar indikasjon på at bestemmelsens forhistorie støtter et slikt tolkningsresultat. Hertil kommer at et formkrav som nevnt synes å komme i konflikt med direktivet, som er et fullharmoniseringsdirektiv.»

Vedtaket til Markedsrådet er endelig og Forbrukerombudet kan ikke klage på avgjørelsen. Ombudet må betale saksomkostninger på 202 866 kroner. 

16.02.2018

Invitasjon til seminar – fra Forbrukerombud til Forbrukertilsyn

Forbrukertilsynet har fått nytt navn og nye virkemidler. I den forbindelse inviterer vi advokater, jurister og andre til et halvdagsseminar tirsdag 6. mars 2018 kl. 09.00 – 11.45, Auditoriet i R5, Akersgata 59.