Klagebrev til næringsdrivande

Vi har laga standardiserte klagebrev du kan sende til næringsdrivande om du vil klage på spam, uadressert reklame, gratis avis eller telefonsal.

Breva kan sendast i samband med at du klagar til Forbrukartilsynet. Du kan laste ned breva her og fylle ut med eigne opplysningar. Breva kan sendast på e-post som eit vedlegg eller direkte i tekstfeltet, eller per post.

Klage på telefonsal

Bokmål: (word)  (PDF)
Nynorsk:(word)  (PDF)

Klage på spam

Bokmål: (word)  (PDF)
Nynorsk: (word)  (PDF)

Klage på uadressert reklame

Bokmål: (word)  (PDF)
Nynorsk: (word)  (PDF)

Klage på gratis avis

Bokmål: (word)  (PDF)
Nynorsk: (word)  (PDF)