Kamp om parkeringsgebyr

12.11.2014 — Regjeringen må ikke la seg friste når deler av parkeringsbransjen prøver å parkere viktige endringer. Det skriver Forbrukerombudet, Forbrukerrådet og NAF i et debattinnlegg i Dagens Næringsliv.
Bildet viser tidligere forbrukerombud Gry Nergård

Forbrukerombud Gry Nergård

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen kan snart dra i land nye parkeringsregler som gjelder uansett hvem som eier parkeringsplassen. Forbrukerombudet, NAF og Forbrukerrådet stiller seg bak forslaget. Regjeringen må ikke la seg friste når deler av parkeringsbransjen prøver å parkere viktige endringer.

I nesten et tiår har bransjeforeningen Norpark arbeidet godt sammen med oss som representerer forbrukersiden, for å få på plass nye parkeringsregler. Regjeringen la frem sitt forslag denne våren, og vi er blitt lyttet til. Det er uheldig at deler av bransjen nå er kritisk.

Regjeringen har foreslått et gebyr på 300 kroner for dem som glemmer å hente lapp på gratisparkeringer, men dette vil bransjeforeningen Norpark heve. Vi som representerer forbrukerne, er uenige i dette. Størrelsen må stå i forhold til hvor alvorlig feilparkeringen er. Parkeringsselskapets behov for inntekt må være underordnet.

Hovedårsakene til konflikter er at skilt på parkeringsplassene enten mangler, er utydelige eller vanskelige å oppdage. Det viser at ansvaret for skiltingen ikke kan overlates til hvert enkelt selskap og grunneier. Derfor er det grunn til uro når bransjen ikke ønsker lik skilting på offentlig og privat parkering. Vi trenger skilt som er enklere å forstå.

Det må være mulig å betale for parkeringen etterskuddsvis, slik at du bare betaler for den faktiske parkeringstiden. Du skal ikke behøve å bekymre deg for at parkeringstiden går ut når du for eksempel venter hos legen. Det kan løses med en kombinasjon av kontantbetaling og mobile løsninger. Dette forslaget fra regjeringen bør bli stående. Deler av bransjen vil dessverre begrense kravet til universell utforming på betalingsløsninger. Da får vi ikke brukervennlige betalingsløsninger for alle.

Parkeringsplasser kan være uoversiktlige. Det er viktig med krystallklare regler. For alle som skal parkere er det viktig å ha nok tid til å områ seg. Fem minutter før og etter betalt tid slik regjeringen foreslår, er nødvendig. Det må ikke legges opp til et regelverk der bransjen kan stå klar med blokken og kaste seg over dem som ikke rekker å trekke parkeringslapp. Derfor er det viktig at bransjen ikke får gjennomslag for å endre forslaget.

Parkeringsbetjenter gjør en viktig jobb i å hindre at feilparkerte biler er i veien. Vi ber bransjen om å bidra til å gjøre reglene mindre forvirrende. De foreslåtte parkeringsreglene er helhetlige og basert på et langvarig og grundig arbeid. De gir regjeringen mulighet til luke ut cowboyvirksomhet blant enkeltaktører i bransjen en gang for alle.

 

Gry Nergård, forbrukerombud

Randi Flesland, direktør for Forbrukerrådet

Stig Skjøstad, administrerende direktør i NAF

 

Debattinnlegg på trykk i Dagens Næringsliv onsdag 12. november 2014.

20.05.2019

Tilsynene skriker ikke, vi veileder

KRONIKK: «Og hvis det iblant trengs litt skriking for å få det til, ja så skriker vi gjerne litt», skriver direktørene i Medietilsynet og Forbrukertilsynet.