Justering av Forbrukertilsynets veiledning om retusjert reklame

Forbrukertilsynet og Norges Fotografforbund har i dag hatt et konstruktivt og oppklarende møte angående Forbrukertilsynets veiledning av det nye regelverket om retusjert reklame for fotografene.

Publisert:
Oppdatert:

På bakgrunn av det som framkom i møtet, vil Forbrukertilsynet endre veiledningen som er spesielt rettet mot profesjonelle fotografer og filmskapere. Etterbehandling av bilder og video som endrer hud, vil ikke utløse merkeplikt dersom dette ikke medfører kroppspress. Informasjonen på Forbrukertilsynets nettsider vil bli justert i henhold til dette.

– Vi ser at vi har vært for detaljert i vår veiledning, slik at hovedhensikten med regelverket ikke kommer tydelig nok fram. Det avgjørende for at merkeplikten skal inntre, er at endringene medfører kroppspress, poengterer fungerende direktør for Forbrukertilsynet, Bente Øverli.

– Som bransje er vi opptatt av at bilder og videoer ikke skal bidra til kroppspress, og vi er fornøyde med at Forbrukertilsynet foretar justeringer i sin veiledning og er opptatt av å lytte til bransjen, sier Heidi Thon, daglig leder i Norges Fotografforbund.

Forbrukertilsynet og Norges Fotografforbund vil fortsette den gode dialogen for at regelverket på best mulig måte skal virke etter sin intensjon.

Flere artikler

Se webinar om markedsføring av kosmetiske inngrep

På webinaret vil dere få en innføring i det grunnleggende lovverket som gjelder for markedsføring av kosmetiske inngrep.