Invoice fraud

Fraudsters demand money from traders for services that they never ordered. The Consumer Ombudsman’s advice is not to pay, and consider reporting it to the police.

The Consumer Ombudsman receives many complaints from traders who receive invoices that look like demands for payments, whereas nothing has been bought or ordered. It is a violation of the Marketing Control Act to send out such demands for payments in the absence of a contract.

The Consumer Ombudsman has no mandate to intervene in cases where businesses and traders are affected by illegal trade practices.

Don’t pay

The advice the Consumer Ombudsman can give is that you not pay the bill. If you receive a payment reminder, you should submit a written protest to avoid it being sent to a collection agency. If you receive a letter from the collection agency, it is important to consult with the agency and inform them that it is a disputed claim.

A punishable act

Violations of Section 11 of the Marketing Control Act are punishable, and traders receiving such claims can consider reporting the case to the police.

For more advice and tips on fraudsters who reach out to traders, see varslingslisten.no and trygghandel.no.

10.04.2019

Villedende markedsføring i jungelen av IoT-produkter

Utviklingen av tilkoblede produkter og tjenester skjer i høy hastighet, og forbrukere får stadig nye muligheter til å få dekket de fleste behov gjennom slike produkter. Både kjøleskapet, alarmen og bilen kan alle kobles til internett for å nevne noen. Mulighetene er mange; det er også utfordringene for forbrukervernet.