5. oktober 2021

Informasjon om åpenhetsloven

Forbrukartilsynet får tilsyn med lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven). Loven tek til å gjelde 1. juli 2022.

Informasjon om åpenhetsloven

– Tilsynet med åpenhetsloven er ei ny og viktig oppgåve for Forbrukartilsynet, og vi ser fram til å utføre denne oppgåva, seier direktør Trond Rønningen.

Vi får nå mange spørsmål om når Forbrukartilsynet konkret vil kunne rettleie næringslivet om innhaldet i loven.

Forbrukartilsynet må vente på endelege tildelingar og føringar frå Barne- og familiedepartementet for 2022, men vi vil starte med rekruttering og kompetanseoppbygging så snart som mogleg. Vi vil innan kort tid søke etter medarbeidarar som skal føre tilsyn med åpenhetsloven.

Vi vil legge ut meir informasjon når denne ligg føre.

Kontaktperson for åpenhetsloven er avdelingsdirektør Bente Øverli, mobil 99521049, e-post bo@forbrukertilsynet.no.

Flere artikler
7. juli 2021

Sportskjede må dokumentera grunnlaget for produkt merka som «berekraftig»

I Intersports vårguide 2021, som vart innleidd med «Tenk på framtida», var fleire produkt merka «berekraftig». Forbrukartilsynet har no bedt sportskjeden om omfattande forklaringar for grunnlaget for denne merkinga.