ICPEN

Forbrukarombodet er medlem i ICPEN (International Consumer Protection and Enforcement Network) – eit internasjonalt og verdsomspennande nettverk for organ som handhevar reglar om ulovleg marknadsføring og forbrukarvern.

ICPEN møtest som regel til to årlege konferansar. I tillegg til konferansane deltek ombodet i ulike samarbeidsinitiativ i regi av ICPEN, for eksempel Best Practice Training Sessions, Fraud Prevention Month og ICPENs Internet Sweep Day.

Arbeidet i ICPEN-nettverket er viktig for å knytte band til handhevings­organ i land der Forbrukarombodet ikkje allereie har sterke samband. I tillegg fungerer ICPEN som ei nyttig kjelde til informasjon, gjensidig læring og felles initiativ til problemløysing ved grenseoverskridande forbrukarproblem.

Nettverket har for eksempel ferdigstilt ein prosedyre som medlemslanda blir anbefalte å følgje når dei krev stenging av nettstader som spreier ulovleg marknadsføring. Dette er noko Forbrukarombodet vil gjere bruk av i det vidare arbeidet med ulovleg marknadsføring frå utanlandske aktørar rett mot norske forbrukarar.

10.04.2019

Villedende markedsføring i jungelen av IoT-produkter

Utviklingen av tilkoblede produkter og tjenester skjer i høy hastighet, og forbrukere får stadig nye muligheter til å få dekket de fleste behov gjennom slike produkter. Både kjøleskapet, alarmen og bilen kan alle kobles til internett for å nevne noen. Mulighetene er mange; det er også utfordringene for forbrukervernet.