Helårsboliger kan ikke markedsføres som fritidsboliger

16.06.2016 — DEBATT: Når boplikten er opphevet kan det være fristende å markedsføre helårsboliger langs sjøen som fritidsboliger. Så enkelt er det ikke, skriver fagdirektør Tonje Hovde Skjelbostad.
Tonje Hovde Skjelbostad. foto

ULOVLIG: Det er ulovlig å markedsføre en bolig som fritidsbolig hvis det ikke foreligger bruksendringstillatelse på boligen, sier Tonje Hovde Skjelbostad, fagdirektør i Forbrukerombudet.

En rekke kystkommuner har i løpet av de siste årene opphevet boplikten i hele eller deler av kommunen. Kan disse boligene lovlig legges ut for salg under fanen for fritidsboliger på finn.no, selv om de fremdeles er registrert som helårsboliger? Dette spørsmålet reguleres av markedsføringsloven, og svaret er nei.

Må søke om bruksendring

Selv om boplikten i en kommune er opphevet,  må huseier søke kommunen om bruksendring dersom de ønsker å ta en helårsbolig i bruk som en fritidsbolig. Og kommunen kan føre en streng praksis for bruksendring, uavhengig av om det er boplikt eller ikke i det aktuelle området.

Vi er kjent med at det har oppstått tvister i etterkant av handelen der kjøper har blitt overrasket over at det faktisk ikke er en fritidsbolig de har kjøpt. Hyttedrømmen får seg fort et slag for baugen når man oppdager at hytta man har kjøpt egentlig er en helårsbolig. Denne typen tvister er belastende for alle involverte parter, både kjøper, selger og megler.

Les også: Boligkjøper må vite når de kan flytte inn.

Ulovlig markedsføring

I det siste har vi fått inn tips om at denne uheldige praksisen finner sted i flere populære hytteområder blant annet i Vestfold og på Sørlandet. Nå som sesongen for salg av fritidsboliger er godt i gang, minner vi derfor igjen om at det er ulovlig å markedsføre en bolig som fritidsbolig under fritidsboligfanen på Finn.no uten at det foreligger bruksendringstillatelse på boligen. Det holder ikke å opplyse i annonseteksten at boligen er registrert som helårsbolig. Som eiendomsmegler er det ditt ansvar at forbrukere ikke blir villedet, og at helårsboliger selges som nettopp det.

I fjor sendte vi ut et orienteringsbrev til en rekke eiendomsmeglere i kystkommunene i sør hvor vi informerte om regelverket. Vi forventer at meglerbransjen også i årets sesong for salg av fritidsboliger setter seg inn i regelverket og følger loven.

Debattinnlegget sto først på trykk i Eiendomsmegleren.

26.03.2020

Varsler overtredelsesgebyr til Visjon TV & Webshop AS

Forbrukertilsynet varsler overtredelsesgebyr på 250.000 kroner til Visjon TV & Webshop AS for ulovlig markedsføring av kosttilskuddet Chaga.