9. september 2022

Har du problemer med strømselskapet ditt?

Har du som forbruker fått en strømregning som ikke stemmer med strømavtalen din? Eller har du opplevd at strømselskapet bryter avtalen du har med dem? Da kan Elklagenemnda hjelpe deg med å løse saken din.

Hvis du ønsker å klage på en regning eller mener strømselskapet bryter avtalen du har, må du først klage direkte til strømselskapet. Dersom du ikke blir enig med strømselskapet, kan du klage saken inn til Elklagenemnda. 

Nemnda behandler klagesaker mellom forbrukere og energiselskap. Elklagenemnda kan også ta stilling til erstatningkrav. Det kan for eksempel være aktuelt hvis strømselskapet har sagt opp en fastprisavtale med deg i avtaleperioden, og du tapt penger på grunn av dette.

Slik klager du:

  • Du bør alltid klage skriftlig til strømselskapet først.
  • Hvis dere ikke blir enige, kan du skrive til Elklagenemnda, enten per post eller e-post.
  • Forklar hva som har skjedd og hva du vil klage på. Legg ved kopi av alle brev og meldinger mellom deg og strømselskapet, og alle andre viktige dokumenter i saken.
  • Hvis du få en regning du mener er feil, og regningen blir sendt til inkasso, er det viktig at du bestrider regningen overfor inkassofirmaet. Hvis du allerede har klaget til Elklagenemnda, bør du opplyse strømselskapet og eventuelt inkassofirma om dette.

På Elklagenemndas nettsider finner du svar på ofte stilte spørsmål, og mer informasjon om hvordan du kan klage.

Behandlingstiden i Elklagenemnda er dessverre på opptil et år. Det kan likevel være verdt å klage dit, siden alternativet ofte vil være en rettssak mot strømleverandøren.

Forbrukertilsynet kan ikke løse konflikten din med strømselskapet

Det siste året har svært mange forbrukere tatt kontakt med Forbrukertilsynet for å klage på avtalebrudd fra strømselskap. Forbrukertilsynet kan i utgangspunktet ikke hjelpe deg å løse konflikten din med strømselskapet.

Forbrukertilsynet fører tilsyn med strømbransjen. Det betyr at vi kan kontrollere at strømselskapene følger lover og forskrifter, og slå ned på ulovlige handlinger og vilkår. Men Forbrukertilsynet kan ikke løse den konkrete konflikten du har med strømselskapet ditt akkurat nå. Det er det altså Elklagenemnda som kan hjelpe deg med.

Du kan lese mer om hvordan Forbrukertilsynet jobber med strøm på temasiden vår.

Flere artikler
27. mai 2022

Orienteringsbrev om miljøpåstandar i marknadsføring til kraftbransjen

Etter ein gjennomgang av bruken av klima- og miljøpåstandar i kraftbransjen, har Forbrukartilsynet sendt ut eit orienteringsbrev til alle kraftleverandørar i Noreg for å sørga for at straumbransjen framover overheld kravet i lova.