Prøv å løse saken med motparten

Før Forbrukertilsynet kan mekle i saken din, må du prøve å løse saken med motparten. Hvis du for eksempel oppdager en feil på en mobiltelefon du har kjøpt, må du klage til selgeren.

Slik klager du til selgeren

Klag skriftlig og send med kvittering, eller garantibevis sammen med eventuell annen dokumentasjon. Da reduserer du misforståelsene, og du kan senere bevise at du klaget tidsnok. Sett en svarfrist, og bruk gjerne et av Forbrukerrådets klagebrev.

Selgerens plikt

Du har krav på at selgeren vurderer klagen din, og vi anbefaler at du forholder deg til ham. Du har mulighet til heller å sende klagen til for eksempel importør eller produsent, men det er fritt valg for deg.

Betaling for undersøkelser

Selgeren må kanskje gjøre undersøkelser for å svare på klagen din. Hvis det viser seg at du selv har ansvaret for feilen, kan han ta betalt for det, men kun hvis dere avtalte det på forhånd. Har selgeren ansvaret, skal du uansett ikke betale.

Kjøp fra utlandet

Dersom du vil klage på noe du har kjøpt av en næringsdrivende i EU-landene eller på Island, kan du få hjelp av Forbruker Europa.

Andre land

Ellers i verden er det store variasjoner når det gjelder klagemuligheter. Søk på nettet etter hva som gjelder i det landet du har handlet i.

Hva om dere ikke blir enige?

Hvis du har prøvd å løse saken med motparten, og dere ikke blir enige, kan du klage til Forbrukertilsynet eller en av klagenemndene.