Klag til Forbrukertilsynet

Dersom du trenger hjelp til å få løst en konflikt om kjøp og salg som ikke faller inn under en av klagenemndene, kan du sende saken til mekling hos Forbrukertilsynet.

Forbrukertilsynet kan mekle når du har kjøpt et produkt eller en tjeneste av en næringsdrivende, eller du har kjøpt en ting av en privatperson. Næringsdrivende kan også sende saker inn for mekling. 

Du kan lese mer om mekling og hvordan vi jobber med konfliktløsning her.

OBS! Forbrukertilsynet er nylig omorganisert, og vi har for tiden stor pågang av saker. Du må regne med 5-6 måneders ventetid fra du har sendt inn klagen til vi kan starte meklingen. Vi beklager dette.

Gratis behandling

Det koster ikke noe å få saken behandlet hos Forbrukertilsynet. Vår erfaring er at saken enklest løser seg ved mekling uten innblanding av advokat eller annen juridisk bistand. Hvis du likevel ønsker å betale for juridisk hjelp, må du dekke dette selv, uansett utfall. Vær oppmerksom på at kostnaden ved å benytte advokat ofte blir høyere enn det du krever i selve saken.

Dersom saken din ikke løser seg etter mekling hos Forbrukertilsynet, kan du få tilbud om å ta saken videre til Forbrukerklageutvalget.