Finn ut om du kan klage til Forbrukertilsynet

Forbrukertilsynet kan mekle i klagesaker om kjøp av varer og tjenester mellom forbrukere og næringsdrivende, men det er ikke alle typer saker du kan klage inn til Forbrukertilsynet.

Hvem skal du klage til?

Flere fagområder har egne klagenemnder. Hvis saken din faller inn under et av disse fagområdene, må du klage til den aktuelle klagenemnda:

Saker som ikke behandles av Forbrukertilsynet eller klagenemnd

Forbrukertilsynet tar ikke klagesaker på slikt som fengsel, rettsvesen, og grunnleggende offentlige velferdsoppgaver som helse, omsorg og utdanning.

Helsetjenester

Klager på helsetjenester gitt av helsepersonell rettes til Statsforvalteren.

Utdanning

Dersom du vil klage på videregående og høyere utdanning, skal klagen sendes til utdanningsinstitusjonen.

Bolig (brukt)

Når du vil klage på en bolig, og selger har eierskifteforsikring, klager du til forsikringsselskapet. Hvis dere ikke blir enige, kan du klage til Finansklagenemnda. Hvis selgeren ikke har eierskifteforsikring, og dere ikke blir enige på egen hånd, må du ta saken til rettsvesenet, der forliksrådet er første instans.