Grip inn mot reklamepåstandane til DNB Eiendom

09.06.2016 — I ein annonse frå DNB Eiendom blir det hevda at du kan få «40 prosent fleire på vising» om du lar dei selje bustaden din. Forbrukarombodet ber selskapet bevise at påstanden stemmer – eller avslutte marknadsføringa.

– Ved å bruke slike påstandar kan forbrukarane få inntrykk av at DNB Eiendom er suverent betre enn andre tilsvarande meklartenester. Med mindre dette lar seg bevise, så blir forbrukaren  villeia til å inngå ein avtale på feil grunnlag, seier forbrukarombod Gry Nergård.

«Ny teknologi revolusjonerer måten vi selger bolig på i Norge. Få 40 prosent flere på visning med våre annonser som vi vet treffer folk som er på boligjakt.»

Slik prøver DNB Eiendom å lokke til seg fleire potensielle kundar i ein fersk reklame. Forbrukarombodet stiller spørsmål ved lovnadane selskapet kjem med.

Det er ikkje lov å komme med påstandar om faktiske forhold i reklame, dersom du ikkje kan bevise dei. Med mindre DNB Eiendom sitt med talmateriale som viser at dei kan trekkje 40 prosent fleire på visning, vil altså reklamen være ulovleg.

– Det er stor konkurranse mellom meklartenester. Selskapa må difor reklamere for tenestane sine på like vilkår. Det er ulovleg å gi inntrykk av at ein har ein særleg konkurransefordel overfor andre dersom dette ikkje er tilfellet, seier Nergård.

DNB Eiendom er bedt om å leggje fram dokumentasjon for reklamepåstandane eller endre marknadsføringa. Svarfrist er 10. juni.

12.01.2021

Forbrukertilsynet tar imot klager på varer og tjenester

Vil du klage på en vare eller tjeneste du har kjøpt? Trenger du hjelp til å løse en konflikt med en selger? Nå kan du melde inn nye meklingssaker til Forbrukertilsynet.