Gode tiltak for å dempe gjeldsveksten

03.01.2017 — Finanstilsynet vil gjøre det ulovlig for kredittselskapene å skrive kun minstebeløpet på fakturaen og å øke kredittrammen til forbrukere som ikke har bedt om det. Forbrukerombudet støtter tiltakene.
Bildet viser en person som holder mange bank- og kredittkort

KAN BLI KOSTBART: Forbrukerombudet stiller seg bak de foreslåtte kravene for fakturering av kredittkortgjeld.

Allerede i 2013 lagde Finanstilsynet retningslinjer som sa at kredittyterne må fakturere for det beløpet forbrukeren faktisk skylder dem og ikke bare et minimumsbeløp.  Hensikten var at forbrukerne enkelt skulle få et overblikk over gjelden sin, slik at de kunne ta velinformerte valg om nedbetaling.

Men mange aktører har ikke fulgt retningslinjene. Nå ønsker Finanstilsynet å forskriftsfeste dette, slik at de kan slå ned på aktører som ikke innretter seg.

– Kredittkortgjeld har ofte veldig høy rente, og utsettelse av betalingen kan derfor bli kostbart for forbrukerne. Bransjen bør ha en faktureringsløsning som oppfordrer forbrukerne til å ta økonomisk fornuftige valg, sier forbrukerombud Elisabeth Lier Haugseth

Blir fort dyrt

Gjennom Forbrukerombudets tilsyn med markedsføring av kreditt, opplever vi at reklamen har blitt stadig mer påtrengende og omfattende. Flere tilbydere lokker med bonuser og rabatter, og mange velger å betale med kredittkort for å oppnå nettopp slike fordeler. Andre benytter kredittkortet ved netthandel eller bestilling av reise, fordi det kan gi ekstra trygghet om noe går galt.

– Når regningen kommer med minstebeløp i betalingsfeltet, kan det for en del være fristende å bare betale dette beløpet. Da forsvinner fort fordelene, og kjøpet kan bli mye dyrere enn man hadde tenkt, påpeker Haugseth.

– Vi ønsker derfor velkommen forslaget om at plikten til å fakturere hele det utestående beløpet skal forskriftsfestes.

Vil forby «oppjustering» av lån

Finanstilsynet foreslår videre at kredittrammen ikke skal kunne økes uten ny søknad fra forbrukeren. Forbrukerombudet kontaktes av mange forbrukere som reagerer på at kredittselskapene tilbyr dem å ta opp større lån, uten at de har bedt om det.

– Når man vet at mange sliter med å betjene forbrukslånene de har tatt opp, er det betenkelig at aktørene på eget initiativ låner forbrukerne mer penger enn de opprinnelig ba om. Det er et viktig prinsipp at kredittyterne ikke skal kunne øke kredittrammene på egen hånd, sier forbrukerombud Elisabeth Lier Haugseth.

Finanstilsynet har utarbeidet utkastet til forskrift om fakturering av kredittkortgjeld på oppdrag fra Finansdepartementet. Høringsfristen er 10. januar 2017.  

16.02.2018

Invitasjon til seminar – fra Forbrukerombud til Forbrukertilsyn

Forbrukertilsynet har fått nytt navn og nye virkemidler. I den forbindelse inviterer vi advokater, jurister og andre til et halvdagsseminar tirsdag 6. mars 2018 kl. 09.00 – 11.45, Auditoriet i R5, Akersgata 59.