Frokostmøte 25 april: Bedre digitale vilkår

Hvordan får vi på plass rimelige, klare og forbrukervennlige avtalevilkår for digitale tjenester? Holder det med mer veiledning, eller bør Forbrukertilsynet slå ned på lovbrudd med økonomiske sanksjoner?

Bildet viser en tegneseriestripe. På det første bildet ser vi en forbruker som leser en kjempelang papirstrimle med avtalevilkår med forstørrelsesglass. På det neste bildet ser vi en næringsdrivende som viser en forbruker et bilde med de fire viktigste punktene i avtalevilkårene.

Forbrukertilsynet inviterer til et gratis frokostmøte i Boksen på Kulturhuset i Oslo, Youngs gate 6, onsdag 25. april klokken 8.15.

Apper, dingser og digitale plattformer trenger avtalevilkår som regulerer plikter og rettigheter. Folk flest kjenner vilkårene kun som noe de krysser av på når de tar i bruk en tjeneste, uten å vite hva som faktisk står i dem. Forbrukerlovgivningen stiller krav til hvordan slike vilkår kan være. Likevel har mange tjenester ulovlige vilkår, som potensielt kan skape store problemer både for kundene og for den næringsdrivende.

Forbrukertilsynet har laget en veiledning for å gjøre det lettere for næringsdrivende å følge loven og unngå konflikter med kundene sine. Holder dette, eller bør vi slå ned på lovbrudd med økonomiske sanksjoner?

På frokostmøtet får du høre mer om viktige forbrukerproblemer med digitale vilkår. Hva sier loven – og hvordan har en norsk oppstartsbedrift jobbet for å sikre gode og forbrukervennlige avtalevilkår?

Program:

8.15    Kaffe og enkel servering 

8.30   Velkommen v/forbrukerminister Linda Hofstad Helleland 

8.35   Lukk øynene, klikk ja og håp på det beste: Forbrukerproblemer med avtalevilkår.

              Finn Myrstad, fagdirektør digitale tjenester for Forbrukerrådet

8.45   Regelverket, veiledning, tilsyn og sanksjoner

             Helge Blyberg, juridisk seniorrådgiver for Forbrukertilsynet

8.55   Å følge regelverket, fra oppstart til internasjonal ekspansjon

             Daniel Döderlein, gründer av mCash og CEO for Auka

9.05   Åpen diskusjon om videre veiledning og tilsyn fra Forbrukertilsynet

              Vebjørn Søndersrød, partner i Advokatfirmaet Ræder, bidrar sammen med innlederne til en åpen diskusjon med publikum. 

9.30  Avslutning

Forbrukertilsynet vil være tilgjengelig for spørsmål og diskusjon frem til klokken 10.

Møtet ledes av Elisabeth Lier Haugseth, direktør for Forbrukertilsynet.

Påmelding til is@forbrukertilsynet.no innen fredag 20. april. Møtet har begrenset antall plasser.

 

Om innlederne

 

FOTO: Thomas Haugersveen

Linda Hofstad Helleland (H) er minister i Barne- og likesdepartementet. Der har hun ansvar for forbrukerpolitikk, barn og unges oppvekst- og levekår, familie og samliv, likestilling og ikke-diskriminering.

 

 

 

 

Finn Myrstad er fagdirektør for digitale tjenester hos Forbrukerrådet, og står bak en rekke kampanjer og klager til tilsynsmyndighetene som tar opp spørsmål rundt urimelige avtalevilkår for digitale tjenester.

 

 

 

Daniel Döderlein startet mobilbetalingstjenesten mCASH, og er i dag CEO for Auka. Auka er leverandør av mobilbetalingsløsninger for banker i utlandet. mCASH og Auka har fra oppstart til internasjonal ekspansjon forholdt seg til regelverket rundt avtalevilkår.

 

 

 

Vebjørn Søndersrød er partner i advokatfirmaet Ræder, og har representert flere næringsdrivende i saker om            urimelige avtalevilkår hos Forbrukertilsynet.

 

 

 

Bildet viser et portrett av forbrukertilsyn Elisabeth Lier Haugseth. Bakgrunnen er uklar. Haugseth ser rett i kamera, og smiler. Bildet lenker til et nedlastbart pressebilde av Elisabeth.

Elisabeth Lier Haugseth er direktør for Forbrukertilsynet. Adgangen til å forby urimelige avtalevilkår er en sentral del av Forbrukertilsynets virksomhet. Elisabeth prioriterer saker som bidrar til en trygg digital hverdag for forbrukerne.

 

 

 

Bildet viser et portrett av Helge Blyberg, juridisk seniorrådgiver i Forbrukertilsynet . Bildet lenker til kontaktinformasjonen til Helge.Helge Blyberg er juridisk seniorrådgiver hos Forbrukertilsynet, og er prosjektleder for Forbrukertilsynets arbeid med avtalevilkår i den digitale økonomien.

 

 

 

 

21.03.2019

Reklame i skolen

Forbrukertilsynet har nå sendt ut et orienteringsbrev til alle grunnskoler i Norge for å sette fokus på forekomst av reklame i skolen, samt regler for reklame rettet mot barn.