Forbudsvedtak mot Gresvig AS og Gresvig Stormarked AS

01.06.2016 — Forbrukerombudet har fattet forbudsvedtak mot selskapene Gresvig AS og Gresvig Stormarked AS for ulovlig salgsmarkedsføring. Dersom vedtakene brytes utløses en tvangsmulkt på 1.000.000 kr til begge selskapene.
ULOVLIG:

ULOVLIG: I denne markedsføringen av «bursdagsfest» for Gmax på Slependen er det ikke oppgitt hvor mye de enkelte produktene er satt ned.

Vedtakene forbyr Gresvig AS og Gresvig Stormarked AS å gi inntrykk av at prisene er nedsatt, uten at det er oppgitt før- og nåpris eller annen like tydelig informasjon om hvor stort prisavslaget faktisk er. De to selskapene står bak markedsføring for gsport.no og G-max .

– Det er ulovlig å markedsføre salg uten å oppgi hvor mye varene faktisk er satt ned i pris. Denne typen markedsføring har en sterk appell til forbrukere, og kan lett villede forbrukerne, sier forbrukerombud Gry Nergård.

Oppga ikke førpriser

Bakgrunnen for vedtaket mot Gresvig AS er markedsføring av «Ryddesalg» i perioden 27. juli til 9. august 2015. På forsiden til gsport.no sto det i store bokstaver: «Salget fortsetter. Ryddesalg! Opptil 70 %». Litt lenger ned på samme nettside ble det oppgitt flere prosentvise prisavslag for fritidstøy, undertøy og treningstøy på «opptil» så og så mange prosent. Enkeltproduktene ble imidlertid merket med «kampanjepris» men det ble ikke oppgitt førpriser på produktene.

Bakgrunnen for vedtaket mot Gresvig Stormarked AS er blant annet markedsføring av «bursdagsfest»  for Gmax på Slependen i mai 2015 og «åpningsfest» på Ski storsenter i juni 2015 . I begge kampanjene ble det brukt uttrykk som «Rå pris». De såkalte tilbudene var begrenset til en kort periode, men det ble ikke oppgitt hvor mye de enkelte produktene faktisk var satt ned i pris.

Bekreftet å ikke bryte loven

Gresvig AS undertegnet 22. juni 2010 en skriftlig bekreftelse på at de ikke skal markedsføre salg på måter som er i strid med markedsføringsloven. Siden selskapet nå har brutt denne bekreftelsen, kan ombudet fatte et forbudsvedtak. Det foreligger ikke en skriftlig bekreftelse fra Gresvig Stormarked AS, men Forbrukerombudet mener det ikke er oppnådd frivillig ordning siden selskapet har brutt loven selv om de er godt kjent med reglene. Forbrukerombudet har tidligere fattet vedtak mot selskapet Gresvik detaljhandel AS, men dette selskapet står ikke bak markedsføringen i denne saken.

Vedtaket kan klages inn til Markedsrådet.

Les vedtaket mot Gresvig AS og Gresvig Stormarked AS.

25.11.2020

Aktører får brev etter tilsynsaksjon på kroppspress

Forbrukertilsynet har gjennomført en ny tilsynsaksjon for å sjekke omfanget av markedsføring i sosiale medier som kan bidra til å skape kroppspress blant barn og unge.