Mer forbrukervennlige iTunes-vilkår

18.02.2008 — Forbrukerombudet har fått gjennomslag for sentrale krav i iTunes´ nye avtalevilkår. - Dette er en viktig seier i kampen for forbrukervennlige løsninger på nettbutikker, sier forbrukerombudet.
MER FORBRUKERVENNLIGE: iTunes-vilkårene skal ikke lenger være så vanskelige å forstå.

MER FORBRUKERVENNLIGE: iTunes-vilkårene skal ikke lenger være så vanskelige å forstå.

Vilkårene som forbrukerne må akseptere for å kjøpe musikk fra nettbutikken iTunes Music Store, er nå blitt mer langt mer forbrukervennlige.

– Dette er en viktig seier i kampen for forbrukervennlige løsninger på nettbutikker. De nye vilkårene vil være enklere å forstå for forbrukerne, og sikrer forbrukernes rettigheter i langt sterkere grad, sier forbrukerombud Bjørn Erik Thon.

De nye tjenestevilkårene kommer på plass etter en langvarig prosess mellom Forbrukerombudet og iTunes.

– Var vanskelige å forstå

I januar 2006 mottok Forbrukerombudet en klage fra Forbrukerrådet, som stilte en rekke spørsmål ved avtalevilkårene til iTunes Music Store. I tillegg til spørsmålet om kobling mellom iPod og musikk kjøpt på iTunes Music Store, gjaldt klagen også iTunes´ rett til ensidig å endre vilkårene til skade for forbrukeren, ansvarsfraskrivelser, lovvalg, geografisk diskriminering og angrerett.

Forbrukerombudet fant at vilkårene generelt var uklare og ubalanserte. Valg av engelsk i stedet for norsk rett, muligheter for iTunes til å endre vilkårene til skade for forbrukeren, i tillegg til omfattende ansvarsfraskrivelser, ble ansett å være i strid med markedsføringsloven.  Det ble i tillegg reist spørsmål ved når angreretten gjelder, vilkårenes geografiske begrensninger og bruk av DRM for å låse musikk kjøpt på iTunes Music Store til Apples egen iPod.

– iTunes´ avtalevilkår var svært vanskelige å forstå for folk flest. Det var i tillegg et gjennomgående trekk at forbrukeren ble pålagt en rekke plikter, samtidig som iTunes Music Store tok ansvar for veldig lite. Utgangspunktet var med andre ord temmelig håpløst, sier Bjørn Erik Thon.

Vil danne europeisk mal

Etter langvarig korrespondanse og flere møter mellom partene har iTunes nå akseptert å endre sine avtalevilkår. 15. januar 2008 ble de nye vilkårene implementert og Forbrukerombudet har fått gjennomslag for sine mest sentrale krav.

følge iTunes vil de nye, norske avtalevilkårene også danne mal for hvordan avtalevilkårene skal utformes i resten av Europa.

– Vi er svært fornøyd med det vi har oppnådd i denne saken. De færreste har nok et bevisst forhold til vilkårene i det daglige, men det gjør det desto viktigere at vi følger med. En kjøpsavtale inngås på visse vilkår, og regulerer hva som skjer om noe går galt. Da er det viktig at forbrukernes rettigheter er ivaretatt, sier forbrukerombud Bjørn Erik Thon.

Dette er de viktigste endringene hos iTunes:
– Ved første gangs kjøp vil de viktigste reglene nå fremkomme på forbrukerens dataskjerm som en punktliste.
– Tidligere var kontrakten underlagt engelsk rett. Nå er det norsk rett som gjelder.
– De gamle avtalevilkårene ga iTunes rett til ensidig å endre vilkårene på en rekke punkter, både for allerede gjennomførte handler og for fremtidige kjøp. Disse vilkårsendringene kan nå kun gjennomføres for fremtidige kjøp. Dersom vilkårene endres, må forbrukeren på en enkel måte informeres om endringene.
– Ved feil og forsinkelser har iTunes i tillegg akseptert et utvidet erstatningsansvar enn de hadde tidligere.

15.09.2020

Forbrukertilsynet søker seksjonssjefer

Forbrukertilsynet søker inntil tre jurister i faste stillinger som seksjonssjefer i tilsynsavdelingen i Porsgrunn. Stillingene er nyopprettet i forbindelse med etableringen av det nye Forbrukertilsynet.