Forbrukertilsynet søker økonomiansvarlig (underdirektør)

12.05.2021 — Vil du bidra i oppbyggingen av Forbrukertilsynets avdeling Virksomhetsstyring og utvikling?

Foto: Scott Graham / Unsplash

Stillingen er i avdeling Virksomhetsstyring og utvikling, som består av 19 medarbeidere som ivaretar Forbrukertilsynets behov for tjenester innen økonomi, arkiv, personal og HR, IKT og generell virksomhetsstyring.

Til vårt team av økonomimedarbeidere, som i dag består av to ansatte, søker vi nå en resultatorientert, engasjert og faglig sterk kollega.  Økonomiansvarlig skal fungere som avdelingsdirektørens stedfortreder. Økonomiansvarlig skal ikke ha direkte personalansvar, men må representere avdelingsdirektøren ved behov og bidra til oppbyggingen av teamet.

Arbeidsoppgaver

 • Avdelingsdirektørens stedfortreder for Virksomhetsstyring og utvikling
 • Budsjett og prognose
 • Årsregnskap
 • Daglig økonomioppfølging
 • Videreutvikle virksomhets- og utviklingsavdelingen i tilsynet
 • Rapportering til offentlige etater og kontakt med Riksrevisjonen
 • Videreutvikle samarbeidet med DFØ

Kvalifikasjoner

 • Ledererfaring
 • Relevant økonomiutdanning på masternivå
 • Ønskelig med erfaring fra omstillingsprosesser
 • Ønskelig med erfaring fra statsregnskap, økonomistyring og revisjon
 • Gode analytiske evner
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne, også på engelsk
 • God rolleforståelse
 • Ønskelig med kjennskap til SAP lønn og Agresso (Unit4) regnskapssystem
 • Generelt god system- og IT-kompetanse
 • Evne til å jobbe selvstendig
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner

Vi søker en person som tenker helhetlig, er strukturert og får gjennomført små og store prosesser. I tillegg tar du initiativ, er nysgjerrig og inspirerer til videre utvikling. Vi vil vektlegge at du er personlig egnet til stillingen.

Vi kan tilby

Vi tilbyr varierte og utfordrende arbeidsoppgaver hos en arbeidsgiver som har stor tillit i befolkningen. Stillingen er fast og lønnes som underdirektør med en årslønn fra kr 700 000 til kr 800 000 avhengig av kvalifikasjoner.

Medlemskap i Statens pensjonskasse, med gode ordninger for pensjon, lån og forsikring, følger stillingene. Det blir trukket 2 % av bruttolønn til lovfestet innskudd. Vi har fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger.

Spørsmål om stillingen

Send søknad med CV, vitnemål og attester elektronisk på jobbnorge.no. Alle vedlegg må skannes og legges ved elektronisk.

Forbrukertilsynet ønsker å gjenspeile mangfoldet i samfunnet og utnytte potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uavhengig av alder, kjønn, etnisitet eller nedsatt funksjonsevne. Forbrukertilsynet jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad om at 5 % av alle nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller fravær fra arbeid eller utdanning. Vi gjør oppmerksom på at opplysningene kan bli brukt til registreringsformål.

Utenlandsk utdanning må være godkjent av NOKUT.

Opplysninger om søkerne kan bli gjort offentlige. Se offentleglova § 25, andre ledd, når det gjelder mulighetene for å bli unntatt fra søkerlisten.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til avdelingsdirektør Mona Sølland på telefon 90 18 88 24.

Søknadsfrist er 27. mai.

Se stillingsannonsen og søk stillingen på Jobbnorge.no.

15.06.2021

Det kan bli dyrt å handle billig frå utlandet

Kor billig er det eigentleg å kjøpe billige varer frå utlandet? Er toll og mva. inkludert i prisen, eller kjem det i tillegg? Når du handlar på nettet, kan det fort bli dyrt dersom du gløymer å tenke på avgifter og gebyr.