5. mai 2021

Forbrukertilsynet søker ny seksjonssjef

Vi søker en jurist til fast stilling som seksjonssjef for internasjonal forbrukerrett i tilsynsavdelingen.

Forbrukertilsynet søker ny seksjonssjef

Dette er en nyopprettet stilling.
Avdelingen fører tilsyn med de næringsdrivendes markedsføring og standardkontrakter etter markedsføringsloven og annen forbrukerlovgivning.
Seksjonssjefen er underlagt avdelingsdirektøren og vil være en del av mellomledergruppen i tilsynsavdelingen. Seksjonssjefen skal lede tilsynets internasjonale arbeid på blant annet fagområder som omhandler digital markedsføring og vilkår og innhenting og bruk av forbrukerdata. Fagområdene vil kunne endres ut fra virksomhetens behov.
Tilsynsavdelingen vil ha 32 ansatte og saksbehandlerne vil normalt være tilknyttet flere faggrupper og arbeide for flere seksjonssjefer.

Arbeidsoppgaver

Vi kan gi deg sentrale oppgaver i et tilsynsarbeid som er viktig for alle forbrukere. Arbeidet med å lede fagområdene omfatter bl.a.

Kvalifikasjoner

Erfaring fra internasjonalt tilsyn og samarbeid fra offentlig forvaltning vil bli vektlagt. I tillegg vil kunnskap om EU-rett, fagområdene, bransjene og internasjonale forbrukerfora være en fordel. Vi vil vektlegge at du er personlig egnet til stillingen.
Vi tilbyr varierte og spennende arbeidsoppgaver hos en arbeidsgiver som har stor tillit i befolkningen. Stillingen er fast, og lønn er fra kr 650 000 til kr 800 000 avhengig av kvalifikasjoner. Medlemskap i Statens pensjonskasse, med gode ordninger for pensjon, lån og forsikring følger stillingene. Det blir trukket 2 % av bruttolønn til lovfestet innskudd. Vi har fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger.
Søknadsfrist er 20. mai.
Se hele stillingsannonsen og søk stillingen på Jobbnorge.no.