Forbrukertilsynet søker ny seksjonssjef

05.05.2021 — Vi søker en jurist til fast stilling som seksjonssjef for internasjonal forbrukerrett i tilsynsavdelingen.
Bilde av Forbrukertilsynets nye lokaler i Porsgrunn.

Forbrukertilsynets nye lokaler i Porsgrunn. Foto: Bratsberg

Dette er en nyopprettet stilling.

Avdelingen fører tilsyn med de næringsdrivendes markedsføring og standardkontrakter etter markedsføringsloven og annen forbrukerlovgivning.

Seksjonssjefen er underlagt avdelingsdirektøren og vil være en del av mellomledergruppen i tilsynsavdelingen. Seksjonssjefen skal lede tilsynets internasjonale arbeid på blant annet fagområder som omhandler digital markedsføring og vilkår og innhenting og bruk av forbrukerdata. Fagområdene vil kunne endres ut fra virksomhetens behov.

Tilsynsavdelingen vil ha 32 ansatte og saksbehandlerne vil normalt være tilknyttet flere faggrupper og arbeide for flere seksjonssjefer.

Arbeidsoppgaver

Vi kan gi deg sentrale oppgaver i et tilsynsarbeid som er viktig for alle forbrukere. Arbeidet med å lede fagområdene omfatter bl.a.

 • Leder- og personalansvar
 • Fagansvar for egne faggrupper, herunder internasjonalt tilsyn og samarbeid
 • Å sørge for enhetlig juridisk praksis av høy kvalitet
 • Å avgjøre og kvalitetssikre tilsynssaker
 • Samarbeid med nasjonale og internasjonale tilsyn og nettverk
 • Prioriteringer/Virksomhetsplanlegging
 • Mediekontakt, foredrag og annet kommunikasjonsarbeid
 • Bransjekontakt nasjonalt og internasjonalt

Kvalifikasjoner

 • Juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap med gode resultater
 • Meget god skriftlig og muntlig formuleringsevne, både på engelsk og norsk
 • Ha god rolleforståelse
 • Gode lederegenskaper
 • Må kunne representere tilsynet nasjonalt og internasjonalt på en trygg og troverdig måte
 • Strukturert, kreativ og løsningsorientert
 • Evne til å skape et godt faglig miljø med integritet og gjennomslagskraft
 • Engasjement og interesse for forbrukerspørsmål

Erfaring fra internasjonalt tilsyn og samarbeid fra offentlig forvaltning vil bli vektlagt. I tillegg vil kunnskap om EU-rett, fagområdene, bransjene og internasjonale forbrukerfora være en fordel. Vi vil vektlegge at du er personlig egnet til stillingen.

Vi tilbyr varierte og spennende arbeidsoppgaver hos en arbeidsgiver som har stor tillit i befolkningen. Stillingen er fast, og lønn er fra kr 650 000 til kr 800 000 avhengig av kvalifikasjoner. Medlemskap i Statens pensjonskasse, med gode ordninger for pensjon, lån og forsikring følger stillingene. Det blir trukket 2 % av bruttolønn til lovfestet innskudd. Vi har fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger.

Søknadsfrist er 20. mai.

Se hele stillingsannonsen og søk stillingen på Jobbnorge.no.

15.06.2021

Det kan bli dyrt å handle billig frå utlandet

Kor billig er det eigentleg å kjøpe billige varer frå utlandet? Er toll og mva. inkludert i prisen, eller kjem det i tillegg? Når du handlar på nettet, kan det fort bli dyrt dersom du gløymer å tenke på avgifter og gebyr.