Forbrukertilsynet søker jurister i tilsynsavdelingen

22.04.2021 — Vi lyser ut inntil fem faste og midlertidige stillinger i tilsynsavdelingen vår.

Foto: Christine Hume / Unsplash

Vi søker derfor jurister til varierte og viktige arbeidsoppgaver i et dyktig, hyggelig og inspirerende fag- og arbeidsmiljø.

Tilsynsavdelingen i Forbrukertilsynet har for tiden 23 ansatte. Alle i avdelingen sitter i Porsgrunn. Avdelingen har for tiden tre mellomledere som har ansvar for hver sine fagområder. Disse er underlagt en avdelingsdirektør.

Tilsynsavdelingen jobber for å forebygge og stoppe ulovlig markedsføring, urimelige vilkår i kontrakter og andre former for ulovlig handelspraksis rettet mot forbrukene innenfor områder som blant annet finans, bolig, ekom, strøm, transport og bærekraft. Håndhevingen av regelverket skjer gjennom saksbehandling, veiledning og dialog med næringsdrivende og forbrukere, informasjonsvirksomhet og effektiv bruk av økonomiske sanksjoner.

Arbeidsoppgaver

 • Håndheving av regelverket på flere av områdene Forbrukertilsynet fører tilsyn med
 • Saksbehandling og utredningsoppgaver
 • Skrive varsel og vedtak i utvalgte saker
 • Veiledning av næringsdrivende
 • Deltagelse i kontaktmøter med sentrale aktører innenfor de aktuelle markedene vi fører tilsyn med
 • Samarbeide med andre tilsynsorganer
 • Skrive høringssvar i forbindelse med lovprosesser på forbrukerfeltet

Kvalifikasjoner

 • Juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap med gode resultater
 • Meget god skriftlig og muntlig formuleringsevne
 • God rolleforståelse
 • Strukturert, kreativ og løsningsorientert
 • Evne til raskt å sette deg inn i nye problemstillinger
 • Evne til å jobbe selvstendig
 • Gode samarbeidsevner
 • Engasjement og interesse for forbrukerspørsmål

Minst tre av stillingene er faste og lønnes som rådgiver med en årslønn på kr.  458 900 – 570 000 avhengig av kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn og seniorrådgiverstilling være aktuelt. Medlemskap i Statens pensjonskasse, med gode ordninger for pensjon, lån og forsikring, følger stillingene. Det blir trukket 2 % av bruttolønn til lovfestet innskudd. Vi har fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger.

Søknadsfrist er 13. mai.

Se hele stillingsannonsen og søk stillingen på Jobbnorge.no.

16.07.2021

Student til hausten? Les skulekontrakta nøye

Mange studentar ventar no spent på å få eit tilbod om ny studieplass til hausten. Forbrukartilsynet oppfordrar deg som er ny student til å gå nøye igjennom kontrakten før du skriv under.