6. juli 2021

Forbrukertilsynet søker flere jurister i Porsgrunn

Forbrukertilsynet i Porsgrunn søker inntil seks jurister, faste og midlertidige, til vår avdeling for tvisteløsning og til Forbruker Europa.

Forbrukertilsynet søker flere jurister i Porsgrunn

Vi har et ungt, positivt og ekspansivt arbeidsmiljø i flotte omgivelser på elvebredden i Porsgrunn.

Arbeidsoppgaver i avdeling for tvisteløsning er

 • Mekling og juridisk veiledning i forbrukersaker.
 • Forberedelse av saker for Forbrukerklageutvalget.

Arbeidsoppgaver i Forbruker Europa er

 • Rådgivning og veiledning knyttet til handel over landegrensene.
 • Mekling i grensekryssende forbrukersaker i Europa.

Kvalifikasjoner

 • Juridisk embetseksamen / master i rettsvitenskap.
 • Gode kommunikasjonsevner og komfortabel med å bruke telefon som arbeidsverktøy.
 • God skriftlig fremstillingsevne.
 • Evne til å jobbe selvstendig, systematisk og effektivt.
 • Erfaring fra saksbehandling/mekling innen forbrukerrett / alminnelig kontraktsrett vil være en fordel og vil særlig vektlegges ved vurdering av stilling som seniorrådgiver.
 • Personlig egnethet vektlegges. Vi ønsker oss de «rette personene» til de ulike oppgavene vi har.
 • For stillingen i Forbruker Europa kreves gode engelskkunnskaper – skriftlig og muntlig, og gjerne innsikt i forbrukerutfordringer ved grensekryssende handel.

Vi ønsker oss deg som

Vi tilbyr

 • Morsomme og selvstendige arbeidsoppgaver og faglige utfordringer.
 • Et meget godt arbeidsmiljø både faglig og sosialt.
 • Fleksibilitet i arbeidshverdagen.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse.

Stillingen som gjelder forberedelse av saker til Forbrukerklageutvalget vil være seniorrådgiver. De andre stillingene er rådgivere. Årslønn vil være kr 480 000 – 650 000 avhengig av kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Ved evt. intern tilsetting vil det kunne bli ledige flere stillinger, faste eller midlertidige.

For nærmere informasjon om stillingene, ta kontakt med seniorrådgiver Linn Hogner Jahr på telefon 957 00 127 eller underdirektør Anne-Karine Tverråen på telefon 926 24 516.

Oppgi i søknaden hvilken/hvilke stillinger du er interessert i.

Forbrukertilsynet ønsker å gjenspeile mangfoldet i samfunnet og utnytte potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uavhengig av alder, kjønn, etnisitet eller nedsatt funksjonsevne.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan bli offentliggjort, selv om man ber om ikke å bli ført opp på den offentlige søkerlisten, jfr. offentleglova § 25.

Søknadsfrist er 15. august.

Du kan lese annonsen og søke stillingen på Jobbnorge.no.