6. oktober 2021

Forbrukertilsynet søker etter serviceinnstilt kontor- og administrasjonsmedarbeider

Stillingen er i avdelingen Virksomhetsstyring og utvikling, som består av 19 medarbeidere som ivaretar Forbrukertilsynets behov for tjenester innen økonomi, lønn, arkiv, personal og HR, IKT og generell virksomhetsstyring.

Forbrukertilsynet søker etter serviceinnstilt kontor- og administrasjonsmedarbeider

Vi har nå behov for en serviceinnstilt og fleksibel medarbeider for å ivareta en rekke oppgaver innen avdelingens ansvarsområde.

Arbeidsoppgaver

Kontoradministrative oppgaver som til enhver tid trengs for å bidra til å nå virksomhetens overordnede mål, herunder:

Kvalifikasjoner

Personlige egenskaper

Personlig egnethet vil bli tillagt betydelig vekt.

 Vi tilbyr

Vi tilbyr varierte og utfordrende arbeidsoppgaver som er viktige for det «indre liv», hos en arbeidsgiver. Vi har et godt og inkluderende arbeidsmiljø og stor tillit i befolkningen. Stillingen er fast og lønnes som førstekonsulent kr 396 900 – 499 500 pr. år avhengig av kvalifikasjoner. Medlemskap i Statens pensjonskasse, med gode ordninger for pensjon, lån og forsikring, følger stillingene. Det blir trukket 2 % av bruttolønn til lovfestet innskudd. Vi har fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger.

Spørsmål om stillingen

Send søknad med CV, vitnemål og attester elektronisk på jobbnorge.no.

Forbrukertilsynet ønsker å gjenspeile mangfoldet i samfunnet og utnytte potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uavhengig av alder, kjønn, etnisitet eller nedsatt funksjonsevne. Forbrukertilsynet jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad om at 5 % av alle nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller fravær fra arbeid eller utdanning. Vi gjør oppmerksom på at opplysningene kan bli brukt til registreringsformål.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan bli offentliggjort, selv om man ber om ikke å bli ført opp på den offentlige søkerlisten, jfr. offentleglova § 25.

For nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte avdelingsdirektør Mona Sølland på telefon 90 18 88 24.