Forbrukertilsynet søker 15–20 jurister

25.02.2021 — Tvisteløsningsavdelingen vår skal fylle mellom 15 og 20 faste og midlertidige stillinger.

Tvisteløsningsavdelingen i Forbrukertilsynet er lokalisert i Porsgrunn, Stavanger og Tromsø, som igjen har et underkontor i Longyearbyen. Hele avdelingen har for tiden ca. 65 ansatte fordelt på de fire kontorene.

Avdelingen jobber med mekling i saker som gjelder forbrukerkjøp av varer og tjenester. Vi forbereder også saker for vedtak i Forbrukerklageutvalget i saker på forbrukerrettens område.

Som følge av høy saksinngang og omstilling i forbrukersektoren, har det utviklet seg stor restanse i vår saksportefølje. Det er nå bevilget ekstra midler i 2021 for å redusere restansene. Rask tiltredelse er derfor viktig for oss.

Arbeidsoppgaver:

  • Mekling i saker og / eller
  • Forberede saker for Forbrukerklageutvalget, herunder skrive utkast til vedtak

Kvalifikasjoner:

  • Juridisk embetseksamen / master i rettsvitenskap
  • For særskilte oppgaver i vårt saksmottak kan søkere med bachelor eller tilsvarende i jus vurderes
  • Gode kommunikasjonsevner og fortrolighet med å bruke telefon som arbeidsverktøy
  • God skriftlig fremstillingsevne
  • Evne til å jobbe selvstendig, systematisk og effektivt
  • Erfaring fra saksbehandling / mekling innen forbrukerrett / alminnelig kontraktsrett vil være en fordel, men er ikke et krav
  • Rask tiltredelse er ønskelig
  • Personlig egnethet vektlegges

Stillingene lønnes som rådgiver med en årslønn på kr 458 900 – 570 000 avhengig av kvalifikasjoner. Medlemskap i Statens pensjonskasse, med gode ordninger for pensjon, lån og forsikring følger stillingene. Det blir trukket 2 % av bruttolønn til lovfestet innskudd. Vi har fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger.

Det bes om at du i søknaden opplyser om hvilket / hvilke kontorsteder søknaden din gjelder. Det bes også opplyst om du er interessert i fast og / eller midlertidig stilling. De midlertidige stillingene varer i første omgang ut 2021.

Søknadsfrist er 10. mars.

Se hele stillingsannonsen og søk stillingen på Jobbnorge.no.

12.04.2021

TUI må opplyse om rett til refusjon

I sine brev til kunder som har fått pakkereisen avlyst, unnlater reisearrangøren TUI å nevne alle rettighetene kundene har.