25. februar 2021

Forbrukertilsynet søker 15–20 jurister

Tvisteløsningsavdelingen vår skal fylle mellom 15 og 20 faste og midlertidige stillinger.

Forbrukertilsynet søker 15–20 jurister

Tvisteløsningsavdelingen i Forbrukertilsynet er lokalisert i Porsgrunn, Stavanger og Tromsø, som igjen har et underkontor i Longyearbyen. Hele avdelingen har for tiden ca. 65 ansatte fordelt på de fire kontorene.
Avdelingen jobber med mekling i saker som gjelder forbrukerkjøp av varer og tjenester. Vi forbereder også saker for vedtak i Forbrukerklageutvalget i saker på forbrukerrettens område.
Som følge av høy saksinngang og omstilling i forbrukersektoren, har det utviklet seg stor restanse i vår saksportefølje. Det er nå bevilget ekstra midler i 2021 for å redusere restansene. Rask tiltredelse er derfor viktig for oss.

Arbeidsoppgaver:

Kvalifikasjoner:

Stillingene lønnes som rådgiver med en årslønn på kr 458 900 – 570 000 avhengig av kvalifikasjoner. Medlemskap i Statens pensjonskasse, med gode ordninger for pensjon, lån og forsikring følger stillingene. Det blir trukket 2 % av bruttolønn til lovfestet innskudd. Vi har fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger.
Det bes om at du i søknaden opplyser om hvilket / hvilke kontorsteder søknaden din gjelder. Det bes også opplyst om du er interessert i fast og / eller midlertidig stilling. De midlertidige stillingene varer i første omgang ut 2021.
Søknadsfrist er 10. mars.
Se hele stillingsannonsen og søk stillingen på Jobbnorge.no.