Forbrukerombudet skifter navn til Forbrukertilsynet

1. januar 2018 endrer Forbrukerombudet navn til Forbrukertilsynet. Samtidig får vi mer effektive verktøy for å stanse ulovlig markedsføring, urimelige avtalevilkår og andre brudd på forbrukervernlovgivningen.

BYTTER NAVN: Fra nyttår heter vi Forbrukertilsynet. Samtidig får vi mer effektive verktøy for å stanse ulovlig markedsføring og andre lovbrudd rettet mot forbrukere.

– Dette gir oss mulighet til å stanse alvorlige lovbrudd mer effektivt, noe som er en klar forbedring for forbrukerne, sier forbrukerombud Elisabeth Lier Haugseth.

I korthet går endringene ut på at Forbrukertilsynet selv kan fatte vedtak mot næringsdrivende, mens Markedsrådet blir klageorgan. Vi kan også fatte vedtak i saker uten å forhandle med den næringsdrivende først. Samtidig vil flere typer lovbrudd kunne sanksjoneres med overtredelsesgebyr.

Frivillige løsninger

Selv om Forbrukertilsynet ikke lenger er pålagt å forhandle med næringsdrivende, vil dialog og forhandlinger om frivillige løsninger fortsatt være en sentral del av det vi gjør.

– Jeg tror de aller fleste næringsdrivende vet at det lønner seg å spille på lag med forbrukerne, og jeg tror at de ønsker å følge loven. I de fleste sakene vil vi fortsatt ha en god dialog med næringsdrivende for å komme fram til løsninger som er til det beste for forbrukerne, sier Haugseth.

Samtidig understreker hun at et styrket Forbrukertilsyn også er en forbedring for lovlydige næringsdrivende.

– Ved å slå raskere ned på aktører som ikke forholder seg til regelverket kan vi enklere skape ryddige forhold for dem som følger loven, sier hun.

På forbrukernes lag

Forbrukertilsynet ønsker fortsatt tips og klager fra forbrukere som opplever å bli utsatt for ulovlig markedsføring, urimelige avtalevilkår eller andre brudd på regelverket vi fører tilsyn med.

– Vårt oppdrag er å jobbe for et enklere og tryggere marked for forbrukerne. Forbrukerne kan fortsatt være trygge på at vi er der for dem, sier Haugseth.

Les også: Regjeringen foreslår endringer i markedsføringsloven

28.05.2021

Europeiske forbrukermyndigheter innleder dialog med TikTok

EU-kommisjonen og nettverket for europeiske forbrukermyndigheter (CPC) har innledet formell dialog med TikTok om deres handelspraksis.