Forbrukerombudet etterlyser strengere regler for kredittreklame

19.12.2014 — Forbrukerombudet frykter konsekvensene av en stadig mer aggressiv markedsføring av usikret kreditt, og ber på nytt regjeringen vurdere strengere lovgivning.
Bilde viser en hånd som holder et turkist kredittkort.

VIL DEMPE REKLAMEPRESSET: Forbrukerombud Gry Nergård har sendt Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet forslag til forskrift om «god kredittmarkedsføringsskikk». Bildet er hentet fra stocksnap.io

Lån og kreditt markedsføres i stort omfang i alle markedsføringskanaler. På nettet er raske penger bare er et par tastetrykk unna. Budskap som «Kjøp nå, betal senere» og «Lån på dagen» florerer på Facebook, i butikker og i media. Rabatter eller andre fordeler knyttet til kreditten, er et vanlig salgsargument.

Flere norske medier, med VG i bresjen, har den siste tiden skrevet om «den norske gjeldskrisen». Over 235 000 nordmenn er svartelistet, og den registrerte gjeldsbelastningen er rekordhøy.

Ønsker ansvarlig markedsføring

I fjor la Forbrukerombudet frem et konkret forslag til forskrift om «god kredittmarkedsføringsskikk» for Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. I forslaget er det tatt inn et forbud mot ulike former for kredittmarkedsføring som Forbrukerombudet mener er problematiske, og som andre også har rettet kritikk mot gjennom samfunnsdebatten og direkte henvendelser til ombudet.
Forslaget har ikke resultert i innstramminger, men problematikken er stadig aktuell. Forbrukerombudet sendte derfor departementet forslaget på nytt nylig.
– Opptak av lån og kreditt kan få store konsekvenser for enkeltpersoner og deres familier. Forslaget vårt kan bidra til å dempe det høye reklamepresset og gjøre markedsføringen mindre påtrengende, sier forbrukerombud Gry Nergård.
– Man bør forby reklame som spiller på forbrukernes impulsivitet, eller som gjemmer kredittkostnadene bak fristende rabatter og bonuser.

Rammer sårbare grupper

Forbrukerombudet foreslår blant annet følgende:

– Forbud mot å rette kredittmarkedsføring direkte mot forbrukerne ved hjelp av for eksempel adressert reklame, telefonsalg, dørsalg og standssalg.
– Forbud mot å gi rabatter og bonuser knyttet til kredittavtaler.
– Forbud mot konkurranser som fremmer opptak av kreditt.
– Forbud mot markedsføring som fokuserer på hvor raskt man kan få svar på en kredittsøknad eller hvor lett tilgjengelig pengene er.
– Forbud mot å fremheve at terskelen for å få innvilget kreditt er særlig lav.
– Formålet er å fjerne den mest påtrengende og aggressive markedsføringen av lån og kreditt. Denne typen markedsføring kan særlig ramme sårbare grupper. Dette forsterker behovet for en strengere lovregulering, sier forbrukerombud Gry Nergård.

Forbrukerombudet understreker at strengere regler for kredittreklame ikke er løsningen alene. Ombudet jobber også for å få på plass opplæring i personlig økonomi i skolen, å få samlet opplysninger om enkeltpersoners forbruksgjeld i et gjeldsregister og at det fastsettes en øvre grense for hvor høye renter kredittyter kan kreve.

21.01.2020

Orienterer Tiktokere om gaver og «shoutouts»

Påvirkere i sosiale medier tar betalt for å gi følgerne sine «shoutouts» og det arrangeres konkurranser hvor unge følgere oppfordres til å gi påvirkere gaver. Det kan være problematisk ifølge Forbrukertilsynet, som nå orienterer store Tiktokere om regelverket.