Finans

Forbrukertilsynet jobber særlig med betalingstjenester, lån og kreditt, privatleasing av bil og sparing.

Hva gjør vi?

  • Vi bidrar til at vilkår er rimelige, tilpasset bruksmåten og brukerne, og presenteres på en forståelig måte til forbrukere.
  • Vi fører tilsyn med markedsføring av finansielle tjenester for å sikre at reklamen ikke villeder forbrukere, men gir klar og tydelig informasjon om viktige momenter som f.eks. kredittkostnader eller risiko ved spareprodukter.
  • Vi arbeider for at nye produkter og tjenester holder seg innenfor lovens rammer og ikke svekker forbrukervernet. Vi forhandler med bransjeforeninger og enkeltaktører om standardkontrakter.

Viktig å vite:

Mobilbetaling

  • Forbrukslån til norske kunder utgjorde i overkant av 100 mrd. kroner ved utgangen av tredje kvartal 2017
Kilde: Finanstilsynet: Finansielt tilsyn 2017
10.10.2018

Ulovleg kredittreklame frå Power

I ein reklame på nettsida lokkar Power med tre års betalingsutsetting heilt utan gebyr. Men med liten grå skrift på kvit bakgrunn kjem det fram at du først må inngå ein kredittavtale med Santander Consumer Bank. Ulovleg, seier Forbrukartilsynet som krev at selskapet fjernar reklamen.

Fagpersoner