Finans

Forbrukertilsynet jobber særlig med betalingstjenester, lån og kreditt, privatleasing av bil og sparing.

Hva gjør vi?

  • Vi bidrar til at vilkår er rimelige, tilpasset bruksmåten og brukerne, og presenteres på en forståelig måte til forbrukere.
  • Vi fører tilsyn med markedsføring av finansielle tjenester for å sikre at reklamen ikke villeder forbrukere, men gir klar og tydelig informasjon om viktige momenter som f.eks. kredittkostnader eller risiko ved spareprodukter.
  • Vi arbeider for at nye produkter og tjenester holder seg innenfor lovens rammer og ikke svekker forbrukervernet. Vi forhandler med bransjeforeninger og enkeltaktører om standardkontrakter.

Viktig å vite:

Mobilbetaling

  • Forbrukslån til norske kunder utgjorde i overkant av 100 mrd. kroner ved utgangen av tredje kvartal 2017
Kilde: Finanstilsynet: Finansielt tilsyn 2017
01.08.2018

Høyringssvar frå Forbrukartilsynet til Lotteri- og stiftelsestilsynet

Forbrukartilsynet sender høyringssvar til Lotteri- og stiftelsestilsynet med omsyn til endringar i forskrifta om forbod mot betalingsformidling utan norsk tillating.

Fagpersoner