Felles nordisk standpunkt mot skjult reklame i digitale medier

10.05.2016 — Forbrukerombudene i de nordiske landene har gått sammen om et felles standpunkt om skjult reklame i digitale medier. Standpunktet omhandler reklame i sosiale medier og sponset journalistikk.
SAMSTEMTE: Forbukerombudene fra de nordiske landene var samlet i Sverige for å enes om et felles standpunkt om skjult reklame.

SAMSTEMTE: Forbukermyndighetene i de nordiske landene var samlet i Sverige for å enes om et felles standpunkt om skjult reklame.

De nordiske forbrukermyndighetene samlet seg i Karlstad i Sverige 27. og 28. april for å diskutere problemet med skjult reklame. Det råder bred enighet om dette er et viktig tema. For forbrukerne er det viktig å vite når de utsettes for reklame og hvem som er avsenderen av et kommersielt budskap.

– Regelen, at det skal fremgå klart og tydelig når det dreier seg om reklame, er lik i alle landene, sier forbrukerombud Gry Nergård.

Skjult reklame er et problem som har økt i takt med at markedsføring i digitale medier blir stadig mer utbredt. Tidligere har forbrukerombudene først og fremst konsentrert seg om markedsføring i sosiale medier. Men nå fokuseres det også på det som kalles ’native advertising’ og innholdsmarkedsføring, hvor kommersielle budskap er gjemt i redaksjonell tekst.

Når markedsføringen finner sted i formater som skiller seg fra tradisjonell reklame, stilles det høyere krav til reklamemerkingen. Forbrukerne skal raskt og enkelt kunne forstå når det dreier seg om kommersielle budskap. Her har både annonsører, bloggere og redaktører et stort ansvar.

– Alle aktører som på et vesentlig vis medvirker til markedsføringen er ansvarlige for at reglene følges. Reglene gjelder uansett hvilket format og i hvilken kanal det kommersielle budskapet finner sted, sier Gry Nergård.

– Forbrukerne skal enkelt kunne skille mellom journalistisk og personlig innhold, og hva som er markedsføring. Om budskapet er kommersielt, skal dette forklares for leseren.

16.07.2021

Student til hausten? Les skulekontrakta nøye

Mange studentar ventar no spent på å få eit tilbod om ny studieplass til hausten. Forbrukartilsynet oppfordrar deg som er ny student til å gå nøye igjennom kontrakten før du skriv under.