Fakturagebyr: Ber Telenor være smidige

27.05.2009 — Telenor har innført gebyr for telefonabonnenter som ønsker å motta faktura på papir. Dette kan oppleves urimelig for kunder som ikke har mulighet til å betale regningene via eFaktura. Forbrukerombudet ber Telenor om å ta hensyn til dette.
Bildet viser en hånd som holder en mobiltelefon.

VIL IKKE HA GEBYR: Forbrukerombudet anmoder Telenor om å avstå fra å kreve gebyr på papirfaktura.

Gebyret som belastes forbrukere som ikke vil eller kan gå over til bruk av eFaktura, er ikke ulovlig. Likevel anmoder Forbrukerombudet Telenor om å avstå fra å kreve gebyr fra kunder som gir uttrykk for at de av ulike grunner ikke har anledning til å benytte eFaktura.

Særlig eldre og svaksynte vil kunne ha problemer med å bruke eFaktura og opplever det derfor som urimelig å måtte betale gebyr for å få papirfaktura.

Naturlig at Telenor tar ansvar

– Telenor har en særlig sterk markedsposisjon blant de kundene som opplever innføringen av dette gebyret som urimelig. Det er derfor naturlig at Telenor tar et særlig ansvar for kundenes spesielle behov, sier forbrukerombud Bjørn Erik Thon.

Fasttelefoni er, i motsetning til bredbånd og til dels mobiltelefoni, en tjeneste som benyttes også av forbrukere uten kompetanse på moderne teknologi. Det gjør at et krav om fakturering via nettbank oppleves som vanskelig for mange av abonnentene.

Selskapet har frist for å komme med kommentarer 3. juni.

15.09.2020

Forbrukertilsynet søker seksjonssjefer

Forbrukertilsynet søker inntil tre jurister i faste stillinger som seksjonssjefer i tilsynsavdelingen i Porsgrunn. Stillingene er nyopprettet i forbindelse med etableringen av det nye Forbrukertilsynet.