Enighet i EU om bedre forbrukervern

23.06.2017 — Forbrukere i Norge og de andre EU- og EØS-landene kan snart se fram til bedre og mer effektivt vern mot lovbrudd.
Bildet viser forbrukerombud Elisabeth Lier Haugseth

FORBRUKERNE BESKYTTES BEDRE: Forbrukerombud Elisabeth Lier Haugseth ønsker den nye forordningen, som gjør det lettere å stanse lovbrudd mot forbrukerne, velkommen.

EU-kommisjonen, Rådet for den europeiske union og Europaparlamentet har nå, etter ett år med forhandlinger, blitt enige om teksten i en ny forordning om forbrukervernsamarbeid i Europa. Dette er viktig for å kunne beskytte forbrukere mot å tape penger eller bli skadelidende på andre måter på grunn av brudd på markedsføringsloven eller annen lovgivning som beskytter forbrukerinteresser.

Enklere å stenge nettsider

De nye reglene vil blant annet gjøre det lettere for Forbrukerombudet og andre europeiske forbrukermyndigheter å få sperret nettsidene til firmaer som bryter lovverket.

– Godt forbrukervern er viktig både nasjonalt og når forbrukere handler fra firmaer i andre land. Jeg er derfor veldig fornøyd med at det er oppnådd enighet om å styrke forbrukervernet i Europa, sier forbrukerombud Elisabeth Lier Haugseth.

Felles “verktøykasse”

Endringene innebærer at Forbrukerombudet og andre norske og europeiske myndigheter som verner forbrukerinteresser, skal kunne bruke en felleseuropeisk «verktøykasse» med virkemidler for å stanse lovbrudd.

Dette inkluderer blant annet at myndigheten skal kunne:

  • Kreve å få utlevert informasjon som avdekker identiteten til firmaer og personer som bryter loven.
  • Sperre tilgang til ulovlige nettsider og profiler i sosiale medier.
  • Fatte vedtak om økonomiske sanksjoner, som for eksempel overtredelsesgebyr.
  • Godkjenne løsninger der næringsdrivende forplikter seg til å kompensere forbrukere og informere forbrukerne om dette.

Landene har to år på seg til å endre nasjonale lovverk for å sikre at forbrukere får den beskyttelsen som den nye forordningen krever.

For mer informasjon, se  faktaark fra EU-kommisjonen.

03.07.2020

Forbrukertilsynet flytter til Porsgrunn

I forbindelse med omorganiseringen av forbrukerapparatet har regjeringen bestemt at hovedkontoret til Forbrukertilsynet skal være lokalisert i Grenland fra 2021. Etter å ha vurdert flere lokaler i både Skien og Porsgrunn, er det nå fattet en beslutning om å flytte inn i kontorlokaler i sistnevnte.