Enighet i EU om bedre forbrukervern

23.06.2017 — Forbrukere i Norge og de andre EU- og EØS-landene kan snart se fram til bedre og mer effektivt vern mot lovbrudd.
Bildet viser forbrukerombud Elisabeth Lier Haugseth

FORBRUKERNE BESKYTTES BEDRE: Forbrukerombud Elisabeth Lier Haugseth ønsker den nye forordningen, som gjør det lettere å stanse lovbrudd mot forbrukerne, velkommen.

EU-kommisjonen, Rådet for den europeiske union og Europaparlamentet har nå, etter ett år med forhandlinger, blitt enige om teksten i en ny forordning om forbrukervernsamarbeid i Europa. Dette er viktig for å kunne beskytte forbrukere mot å tape penger eller bli skadelidende på andre måter på grunn av brudd på markedsføringsloven eller annen lovgivning som beskytter forbrukerinteresser.

Enklere å stenge nettsider

De nye reglene vil blant annet gjøre det lettere for Forbrukerombudet og andre europeiske forbrukermyndigheter å få sperret nettsidene til firmaer som bryter lovverket.

– Godt forbrukervern er viktig både nasjonalt og når forbrukere handler fra firmaer i andre land. Jeg er derfor veldig fornøyd med at det er oppnådd enighet om å styrke forbrukervernet i Europa, sier forbrukerombud Elisabeth Lier Haugseth.

Felles “verktøykasse”

Endringene innebærer at Forbrukerombudet og andre norske og europeiske myndigheter som verner forbrukerinteresser, skal kunne bruke en felleseuropeisk «verktøykasse» med virkemidler for å stanse lovbrudd.

Dette inkluderer blant annet at myndigheten skal kunne:

  • Kreve å få utlevert informasjon som avdekker identiteten til firmaer og personer som bryter loven.
  • Sperre tilgang til ulovlige nettsider og profiler i sosiale medier.
  • Fatte vedtak om økonomiske sanksjoner, som for eksempel overtredelsesgebyr.
  • Godkjenne løsninger der næringsdrivende forplikter seg til å kompensere forbrukere og informere forbrukerne om dette.

Landene har to år på seg til å endre nasjonale lovverk for å sikre at forbrukere får den beskyttelsen som den nye forordningen krever.

For mer informasjon, se  faktaark fra EU-kommisjonen.

24.06.2019

Varsler bransjen om prismarkedsføring på flyreiser

Flere tilbydere av flyreiser bryter med markedsføringsloven når de oppgir for lav totalpris på flyreiser på sine nettsider. Forbrukertilsynet har nå sendt ut brev til tre norske selskaper og ett svensk.